Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Ledige studieplasser Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Stipendiatsiden Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene favorite_border

Mine studier

  • Beklager, her gikk noe galt. Vi har problemer med favorittmarkeringer for øyeblikket.
en favorite_border Meny close

Vil du bli mentor?

Som mentor kan du bidra med din kompetanse og erfaring, og være en viktig støttespiller for våre studenter på deres vei ut i arbeidslivet.

Illustrasjon, person med jobbkoffert, mentor

Vi søker mentorer som fungerer som en samtalepartner, kontaktbygger, inspirator og veileder i forbindelse med studentens valg av videre karrierevei. Vi ønsker derfor mentorer med variert og mangfoldig bakgrunn, som både er fagspesialister og/eller ledere i ulike aldre. 

Vil du være en vikig støttespiller og veileder for studenter på vei ut i arbeidslivet? Da vil vi gjerne motta en søknad fra deg!

Meld din interesse for å bli mentor

To studenter, mentorprogram

Hva skal til for å bli mentor? 

  • Alle mentorsøkere blir bedt om å svare på et spørreskjema om sine forventninger til programmet. Svarene brukes til å finne en relevant student for deg. Deltakelse i programmet forutsetter at vi finner en egnet student til deg som mentor.  
  • Det er en fordel at du er i yrkesaktiv alder, men du kan også være pensjonert og fremdeles aktivt engasjert i arbeidslivets organisasjoner, ha styreverv, drive konsulentvirksomhet e.l.

Master Class kurs 24. september

Vi invitere alle våre mentorer til å delta på Master Class kurs 24. september kl 17:30 på campus Drammen.
Master Class er et kurs for USN-mentorer i Arbeidslivsmentorprogrammet, hvor vi ønsker å tilby våre mentorer en USN-sertifisering for arbeidslivsmentorprogrammet.

Praktisk info tilknyttet kurset

Programmet forutsetter fysisk deltakelse i tre programsamlinger (og en digital samling)  samt i flertallet av de individuelle månedlige møter mellom student og mentor.

Programmet er designet for interaktiv deltakelse. Erfaringsutveksling via obligatoriske programsamlinger med studenter og mentorer i plenum, fasilitert av faglige prosessledere, står sentralt. Programmet forutsetter derfor at deltakerne deltar fysisk i programaktivitetene i samling 1,2 og 4. Samling 3 vil forgå digitalt. 

Deltakelse i fire programsamlinger og individuelle møter hver måned mellom student og mentor er obligatorisk (se egne punkter om disse). Programmet forutsetter at studentene og mentorene bidrar med egen tid i programmet, samt dekker egne reisekostnader til og fra programsamlingene og de individuelle møtene mellom student og mentor.

Det legges ikke opp til at studentene eller mentorene skal ha andre økonomiske utlegg ved sin deltakelse. Det er derfor ikke lagt opp til obligatorisk litteratur eller annet materiell i programmet. Det deles fortløpende ut relevant materiell i programsamlingene, og det vil også bli sendt ut materiell underveis.

Det tilbys enkel servering i de tre programsamlingene (normalt rundstykker, wraps el.l. samt kaffe/te og mineralvann). Deltakere med matallergier bes gi beskjed i forkant av startsamlingen.

Arbeidsspråket i programmet er norsk. Alt skriftlig materiell som brukes og deles ut vil være på norsk og samlingene gjennomføres på norsk. Aktuelle deltakere må derfor beherske norsk skriftlig og muntlig som arbeidsspråk.

Deltakerne kan gjerne kontakte programadministrasjonen underveis i programmet på e-post eller telefon, eller oppsøke campuskontakt på kontoret (se eget punkt med kontaktinfo). 

Spesielt interesserte som ønsker å fordype seg på egen hånd, ut over forventningene i programmet, kan ha glede av å se nærmere på denne boken, som er tilgjengelig ved alle USNs campusbibliotek:  

«Mentoring. Lærende allianser i ledelse», Jennybeth Ekeland, Fagbokforlaget 2014

Øvrige datoer for samlinger per campus
USN Handelshøyskolen  Ukedag Samling 1 Samling 2  Samling 3  Samling 4
Campus Drammen  mandag 14.10.24 13.1.25 5.3.25 31.3.25
Campus Vestfold  tirsdag 15.10.24 14.1.25 1.4.25
Campus Kongsberg onsdag 21.10.24 20.1.25 7.4.25
Campus Ringerike  mandag 22.10.24 21.1.25 8.4.25
Campus Bø tirsdag 16.10.24 15.1.25 2.4.25

 

 

Våre mentorprogram:

Tilbys i samarbeid med Midt-Telemark Næringsutvikling, det internasjonale yrkesnettverket Rotary, arbeidstakerorganisasjonen Negotia (YS) og USNs eget nettverk.

Hvilke studenter kan søke mentor?

  • 2. og 3. års bachelorstudenter ved Økonomi og ledelse, Internasjonal markedsføring, IT og informasjonssystemer, Eiendomsmegling samt Innovasjon og entreprenørskap.
Drammen

Tilbys i samarbeid med Næringsforeningen i Drammensregionen, det internasjonale yrkesnettverket Rotary, Econa, arbeidstakeroganisasjonen Negotia (YS) og USNs eget nettverk 

Hvilke studenter kan søke mentor?

  • 2. og 3. års bachelorstudenter i Økonomi og ledelse, Visuell kommunikasjon og Statsvitenskap.
Kongsberg

Tilbys i samarbeid med Kongsberg Næringsforum, Econa, det internasjonale yrkesnettverket Rotary, arbeidstakerorganisasjonen Negotia (YS), ingeniørorganisasjonene Tekna og NITO, Forbundet for ledelse og Teknikk, samarbeidsalliansen «Kongsbergskolen» og USNs eget nettverk.

Hvilke studenter kan søke mentor?

  • 2. og 3. års bachelorstudenter i Økonomi og ledelse samt ingeniørstudenter (dataingeniør, elektroingeniør og maskiningeniør/produktutvikling).
Ringerike

Tilbys i samarbeid med Ringerike Næringsforening, Econa, det internasjonale yrkesnettverket Rotary, arbeidstakerorganisasjonen Negotia (YS) og USNs eget nettverk.

Hvilke studenter kan søke mentor?

  • 2. og 3. års bachelorstudenter i Økonomi og ledelse, Siviløkonom, Forretningsjus og økonomi, Jus, IT og informasjonssystemer samt Markedsføringsledelse.
Vestfold

Tilbys i samarbeid med Næringsforeningene i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand samt det internasjonale yrkesnettverket Rotary, Econa, arbeidstakerorganisasjonen Negotia (YS)  og USNs eget nettverk.

Hvilke studenter kan søke mentor?

  • 2. og 3. års bachelorstudenter i Økonomi og ledelse, IT og ledelse, Historie og Sosiologi.

Vil du bli mentor? 

Vil du være en vikig støttespiller og veileder for studenter på vei ut i arbeidslivet?

Søk om å bli mentor her

 

Jeg synes mentorprogrammet har vært meget bra, det var engasjerte ledere av programmet fra universitetet og ikke minst unge studenter som vil noe

Mentor 

 

Kontaktperson