info
Bachelorstudent i arkitektonisk lysdesign

Bachelor i arkitektonisk lysdesign

Kongsberg - Heltid

Arkitektonisk lysdesign er et fag i sterk vekst innenfor arkitektur, design og ingeniørfag. Studiet passer for deg som ønsker å jobbe med interiør og arkitektur.

 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
Ledig plass, søk nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Kongsberg
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
 • Søkekode: 222 155
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 35
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor arkitektonisk lysdesign?

Arkitektonisk lysdesign er avgjørende for menneskelig velvære og lys, og kalles ofte den fjerde dimensjonen i arkitektur. 

Som lysdesigner former du både uterom og innemiljøer. I skoler og barnehager kan riktig lyssetting bedre læringsmiljøet, mens i et forretningslokale kan riktig lyssetting øke salget. Riktig belysning skaper gode og trygge lysmiljøer i parker og på torg, eller en ønsket atmosfære i en restaurant.  

Lysdesign er også sentralt for energiutnyttelse, bærekraft, universell utforming, ergonomi i tillegg til rom og romkvaliteter.

Arkitektonisk lysdesign er et fag i sterk vekst, og utdanningen åpner for mange spennende jobbmuligheter.

 

 

– Studiet ga meg en kjempegod plattform med kunnskap jeg trenger som lysdesigner. 

Titl Nervik Gustad. FotoLysdesigner, Tiril Nervik Gustad

Hva slags jobb får du?

Som lysdesigner utformer du belysningsmiljøer og gir råd om belysning.

Du kan få jobb innenfor:

 • lysdesignsselskaper i Norge og utlandet
 • rådgivende ingeniørselskap
 • lampeprodusenter og armaturleverandører
 • scene og teater
 • mediebransjen
 • utstillings- og eventvirksomheter

Du vil kunne samarbeide med:

 • arkitekter
 • landskapsarkitekter
 • interiørarkitekter
 • andre formgivere

Som lysdesigner vil du få en viktig rolle i de designteamene du jobber i.

Med lysdesignutdanning vil du få et solid grunnlag for videre studier eller yrkesliv, og vil være med på å påvirke et ungt fag i stor vekst.

Kontakt med arbeidslivet

Fagmiljøet samarbeider tett med foreningen Lyskultur, som jobber med å øke kompetanse innenfor lys og belysning i Norge. Vi har også nære bånd til foreningen Norske Lysdesignere, og vi har i mange år hatt god kontakt med flere leverandører.

Studentene gjør hvert semester ett eller flere oppdrag for eksterne kunder. Eksempler på dette er museumsbelysning, design av bar og «stunts» ved ulike arrangementer. Enkelte av oppdragene gjøres på og med universitetet, mens andre oppdrag gjøres av studentene på fritiden.

Dette lærer du på arkitektonisk lysdesign

Du lærer å designe gode lysmiljøer som gir mennesker den sikkerhet, trygghet og komfort de trenger for å fungere best mulig i hverdagen. Du får erfaring og kunnskap om hvordan lys påvirker mennesker i ulike rom.

Gjennom praktiske oppgaver i laboratorier videreutvikler du dine kreative evner. Du blir bevisst steders nattidentitet og hvordan du kan påvirke vår oppfattelse av omgivelsene ved hjelp av lys. Du vil lære å designe helhetlige belysningskonsepter, som forsterker profil og identitet. Du vil være i stand til å skape «dramatikk og magi» der det er ønskelig, og ro og orden der det kreves. Du vil lære å analysere arkitektur, funksjoner og synsoppgaver.

Med brukerne i fokus, og med innsikt i hvordan mennesker oppfatter og opplever sine omgivelser, vil du danne deg et førstebilde. Ved hjelp av din inngående kunnskap om faglige retningslinjer, legger du et grunnlag for å skape en tydelig helhet i lysmiljøer. Ditt mål vil være å binde enkeltelementer sammen til en helhet som gir mening for brukerne. En mening som får dem til å stoppe der bør stoppe, oppholde seg i de sosiale rommene, gå der de bør gå eller danse der det er rom for det.

Vi arbeider innen tradisjonen "arkitektonisk lysdesign" – Architectural Lighting Design (ALD). Studiet er bygget opp rundt felles internasjonale retningslinjer. Våre emner er satt sammen slik at våre studenter lett kan gå videre på internasjonale masterstudier i ALD.

Personorientert helse er et sentralt tema på universitetet. I vårt studium knytter vi dette temaet opp med et spesielt fokus på syn, helse, og personorientert belysning.

Det er opptak til arkitektonisk lysdesign annethvert år.

Er du opptatt av lys og arkitektur? Bli lysdesigner!

Vil du jobbe med interiør, design og arkitektur? Hvor lys og belysning står i sentrum? Da kan lysdesign være noe for deg. Samfunnet trenger kompetansen som skal til for å designe god belysning.

Videre utdanningsmuligheter

Etter studiet kan du søke videre på vårt masterprogram i arkitektonisk lysdesign, eller du kan ta masterutdanninger i Architectural Lighting Design i utlandet. Det går også an å ta enkeltemner fra masterprogrammet.

Du kan ta master i synspedagogikk og synsrehabilitering ved Universitetet i Sørøst-Norge. KTH i Stockholm, The Bartlett i London og Hochschule Wismar har akseptert våre uteksaminerte bachelorstudenter i lysdesign.

Noen av våre studenter har søkt seg videre til Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO), masterstudiet i landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og masterstudiet i design på Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO).

Inspirasjon

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av arkitektonisk lysdesign i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Har du spørsmål?