Vis studievalg

Helse- og sosialfag

Ønsker du deg et meningsfylt yrke hvor du kan jobbe med mennesker i alle livsfaser og med alle typer utfordringer? Vil du lære å bruke ny teknologi i helse- og omsorgssektoren?

Med utdanning innen helse- og sosialfag kan du utgjøre en forskjell for mennesker som har behov for hjelp og lære deg å være en støtte for de som trenger dine ferdigheter og kunnskap. Du vil oppleve et yrke i stadig utvikling.

Det er et stort behov for personer med høyere utdanning innen helse- og sosialfag. Med en slik utdanning er du på god vei mot en givende yrkeskarriere med en variert og utfordrende yrkeshverdag. Du kan også spesialisere deg og ta en videreutdanning innenfor en rekke felt, ta en mastergrad og så fordype deg i en doktorgrad, og få rikelig med arbeidsmuligheter både i Norge og i utlandet.

Etter- og videreutdanning

Sted
Oppstart
Organisering

Utvekslingskurs

Sted
Oppstart
Organisering