Ønsker du deg et meningsfylt yrke der du kan jobbe med mennesker i ulike livsfaser og med forskjellige utfordringer? Vil du jobbe sammen med andre mennesker for at andre skal få best mulig livskvalitet? Vil du lære å bruke ny teknologi i helse- og omsorgsyrker? Vil du heve din kompetanse? Vil du ha en sikker jobb?

USN har mange muligheter for deg som ønsker å arbeide med mennesker og vil gjøre dagene bedre for andre.

Med utdanning innen helse- og sosialfag kan du utgjøre en forskjell for mennesker som trenger hjelp.  Det er i dag stort behov for personer med høyere utdanning innen helse- og sosialfag. Hos oss kan du bli vernepleier, barnevernspedagog, sykepleier, optiker og radiograf. Masterstudier og videreutdanninger gir deg mulighet til å bli blant annet jordmor, helsesøster, anestesi- og intensivsykepleier.