Ønsker du å utgjøre en forskjell i andre menneskers liv? Er du opptatt av livskvalitet, hvordan mennesker bruker kroppen eller vårt forhold til naturen?  Liker du å være aktiv, både ute og inne, og vil lære mer om friluftsliv, idrettsledelse, fysisk aktivitet og livskvalitet? Kan du tenke deg en jobb som idrettslærer, trener eller friluftslivsveileder?

Vi vektlegger praktisk undervisning i tillegg til teori. Den praktiske undervisningen bidrar til god kontakt mellom studenter og forelesere, og gir en kompetanse som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Opptrening av egenferdighet, bevegelsesglede og tilrettelegging for ulike typer aktivitet står sentralt i studiene.