Vis studievalg

Montessoripedagogikk

Videreutdanningsstudiet i montessoripedagogikk er et samlingsbasert studium. Det er en utdanning for pedagoger tilknyttet montessoriskoler og montessoribarnehager.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.11.2017
Studiepoeng
60
Oppstart
Vår 2018

Montessoripedagogikk

I en montessoribarnehage eller montessoriskole praktiseres metoden og undervisningen i henhold til de pedagogiske prinsippene grunnlagt av Maria Montessori.

Studiet består av to deler som til sammen utgjør 60 studiepoeng over fire semestre.
Hver del består av teoriforelesninger, opplæring i bruk av montessorimateriell og praktisk arbeid med materiellet.

Hva slags jobb får du

Studiet er en videreutdanning og kvalifiserer til å jobbe som godkjent montessorilærer / montessoripedagog i skole eller barnehage.

Dette lærer du hos oss

Studiet hjelper deg å forstå de universelle drivkreftene for læring som vi mennesker har og hvordan disse utarter seg hos barn på ulike alderstrinn. Opplæring og undervisning i montessoripedagogikken er en respons til disse drivkreftene og skaper en helhetlig læringshverdag som treffer barna der de er i sin utvikling.

Studiet er også praktisk rettet og viser hvordan man skaper et fysisk miljø og en hverdag der barna er aktivt involvert i sin egen læring og utvikling. Du lærer å fostre barnas selvstendighet på den ene siden og deres samarbeidsevne på den andre.

Du lærer å bruke montessorimateriellet som setter deg i stand til å presentere fagområdene, kultur og menneskelig historie for barna i barnehagen og skolen. Gjennom dette vil du å innta en ny rolle som pedagog/lærer, nemlig å være veileder, forteller og bindeledd i den menneskelige historien.

Slik er studiet organisert:

Del 1: Barns utvikling/ barnets utforsking av verden.
Praktisk del: Kunst og musikk, historie, biologi og geografi, språk, matematikk, geometri.
Hverdagsøvelser og sansetrenende materiell.

Del 2 : Teori i praksis /praktisk gjennomføring av montessoripedagogikk
Praktisk del: Språk, matematikk, geometri, musikk og kunst.

Samlinger

Våren 2018 er det oppstart uke 2. 
Øvrige samlinger i vårsemesteret er uke: 7, 11, 15 og 22
Høsten 2018 er det samlinger i uke 37, 43 og 48

På alle samlinger er det obligatorisk undervisning, alle dager, fra mandag til og med fredag på aktuelle uker.

Vedlegg til søknad

Skjema for ansettelse i barnehage/skole skal fylles ut og lastes opp i SøknadsWeb.

Opptakskrav

Det kreves godkjent lærerutdanning (minimum 180 studiepoeng) eller godkjent førskole-/barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), alternativt annen relevant utdanning (minimum 180 studiepoeng), hvorav minimum 60 studiepoeng må være fra ett undervisningsfag i grunnskolen.

I tillegg må søkere må enten være ansatt i montessoribarnehage eller –skole, eller ha tilgang til montessorimateriell (se eget skjema).

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.


Det er kvoter for opptak til Montessoripedagogikk:
A: Søkere med godkjent lærerutdanning – 2/3 av plassene.
B. Førskole-/barnehagelærerutdanning - 1/3 av plassene.
C: Øvrige søkere – opptak kan kun gjøres dersom det er ledige plasser etter opptak fra gruppe A og B

Studieinformasjon


Deltid – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student