Montessoripedagogikk

Videreutdanningsstudiet i montessoripedagogikk er et samlingsbasert studium. Det er en utdanning for pedagoger tilknyttet montessoriskoler og montessoribarnehager.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.11.2019
Studiepoeng
60
Oppstart
Vår 2020

Montessoripedagogikk

I en montessoribarnehage eller montessoriskole praktiseres metoden og undervisningen i henhold til de pedagogiske prinsippene grunnlagt av Maria Montessori.

Studiet består av to deler som til sammen utgjør 60 studiepoeng over fire semestre. Hver del består av teoriforelesninger, opplæring i bruk av montessorimateriell og praktisk arbeid med materiellet.

Det har tidligere vært opptak til studiet hvert annet år. Fra januar 2019 starter vi opp med nytt kull hvert år. Søkeperiode vil være på høsten.

Hva slags jobb får du

Studiet er en videreutdanning og kvalifiserer til å jobbe som godkjent montessorilærer /montessoripedagog i skole eller barnehage.

Dette lærer du hos oss

Studiet hjelper deg å forstå de universelle drivkreftene for læring som vi mennesker har og hvordan disse utarter seg hos barn på ulike alderstrinn. Opplæring og undervisning i montessoripedagogikken er en respons til disse drivkreftene og skaper en helhetlig læringshverdag som treffer barna der de er i sin utvikling.

Studiet er også praktisk rettet og viser hvordan man skaper et fysisk miljø og en hverdag der barna er aktivt involvert i sin egen læring og utvikling. Du lærer å fostre barnas selvstendighet på den ene siden og deres samarbeidsevne på den andre.

Du lærer å bruke montessorimateriellet som setter deg i stand til å presentere fagområdene, kultur og menneskelig historie for barna i barnehagen og skolen. Gjennom dette vil du å innta en ny rolle som pedagog/lærer, nemlig å være veileder, forteller og bindeledd i den menneskelige historien.

Slik er studiet organisert:

Del 1: Barns utvikling/ barnets utforsking av verden.
Praktisk del: Kunst og musikk, historie, biologi og geografi, språk, matematikk, geometri.
Hverdagsøvelser og sansetrenende materiell.

Del 2 : Teori i praksis /praktisk gjennomføring av montessoripedagogikk
Praktisk del: Språk, matematikk, geometri, musikk og kunst.

På alle samlinger er det obligatorisk undervisning, alle dager, fra mandag til og med fredag på aktuelle uker.

Vedlegg til søknad

Skjema for ansettelse i barnehage/skole skal fylles ut og lastes opp i SøknadsWeb.

Opptakskrav

Det kreves godkjent lærerutdanning (minimum 180 studiepoeng) eller godkjent førskole-/barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), alternativt annen relevant utdanning (minimum 180 studiepoeng), hvorav minimum 60 studiepoeng må være fra ett undervisningsfag i grunnskolen.

I tillegg må søkere må enten være ansatt i montessoribarnehage eller –skole, eller ha tilgang til montessorimateriell (se eget skjema).

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.


Det er kvoter for opptak til Montessoripedagogikk:
A: Søkere med godkjent lærerutdanning – 2/3 av plassene.
B. Førskole-/barnehagelærerutdanning - 1/3 av plassene.
C: Øvrige søkere – opptak kan kun gjøres dersom det er ledige plasser etter opptak fra gruppe A og B

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student