Jobb innen shipping eller som skipskaptein? Har du eventyrlyst og vil oppleve verden etter endt utdanning? Da er maritime studier noe for deg. En maritim utdanning gir gode karrieremuligheter om bord på skip eller på land. I studiene har du tilgang til simulatorer av verdensklasse og kontakt med den maritime næringen gjennom praksis, oppgaveløsing og bedriftsbesøk.

Hos oss kan du studere nautikk (styrmann/kaptein), marinteknisk drift (maskinist/maskinsjef) eller skipsfart og logistikk. Vi har også en mastergrad i maritim ledelse, hvor du kan velge mellom en teknisk eller kommersiell retning.

Med en maritim utdanning får du muligheten til å søke stillinger med stor internasjonal relevans, hvor du blir attraktiv for jobber både i Norge og i utlandet.