Årsstudium i bedriftsøkonomi

Dette studiet gir deg grunnleggende innføring i fagområder som er nyttige i alle bedrifter og organisasjoner. Denne økonomiske innsikten er god å ha med videre, uansett om du satser på mer utdanning eller jobb.

Velg mellom

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
På campus
Heltid
Høst 2024
Ringerike
På campus
Heltid
Høst 2024
Gol
På campus
Heltid
Høst 2024
Gol
På campus
Deltid
Høst 2024