Master i innovasjon og ledelse

Master i innovasjon og ledelse

Studiet passer deg som har minst to års erfaring fra offentlig eller privat sektor. Du utvikler din kompetanse innen håndtering av arbeidslivets reformer, omstillinger og samarbeidsutfordringer i, og på tvers av sektorer og virksomheter. Undervisningen er samlingsbasert, og legger til rette for at du som student kan kombinere studiet med jobb.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor velge master i innovasjon og ledelse?

Studieprogrammets innhold og oppbygning karakteriseres av at innovasjon og ledelse er gjensidige organiseringsprosesser. Ledelse må opprettholde både kontinuitet og nyskaping. Innovasjon er et sentralt tema for et kunnskapsbasert arbeidsliv når det gjelder produksjon og tjenesteyting i konkurranseutsatte bedrifter så vel som i offentlig sektor.

Hva slags jobb får du?

Etter fullført masterprogram vil du ha tilegnet deg kompetanse som passer til å praktisere ledelse både på et strategisk og et operativt nivå i organisasjoner. Du vil kunne kvalifisere for stillinger som krever overblikk og kompleks forståelse av hvordan individer og grupper fungerer sammen med omgivelsene, og funksjoner som involverer ledelse, organisering og innovasjonsprosesser i praksis. En forskerkarriere en annen mulighet.

Dette lærer du på master i innovasjon og ledelse 

Som student i dette programmet vil du tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og erfaringer som er direkte overførbare til praktiske situasjoner og kontekster der ledelse, organisering og innovasjon er sentrale utfordringer og oppgaveområder. Studiet passer for deg som ønsker å bidra til innovasjonsrettet lederskap i et svært mangfoldige arbeidsliv.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i innovasjon og ledelse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. Med relevant praksis menes arbeid i offentlig, privat eller frivillig sektor tilsvarende to årsverk eller mer. Praksis skal etter hovedregelen være gjennomført etter kvalifiserende utdanning. Særlig relevant praksis før utdanning kan godkjennes.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 8
  • Søkekode: 8136

Heltid – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student