Vis studievalg
Master i innovasjon og ledelse

Master i innovasjon og ledelse

Studiet passer deg som har minst to år erfaring fra offentlig eller privat sektor. Du utvikler din kompetanse innen håndtering av arbeids- og næringslivets reformer, omstillinger og samarbeidsutfordringer i, og på tvers av sektorer og virksomheter.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor velge master i innovasjon og ledelse?

Undervisningen er samlingsbasert, og legger til rette for at du som student kan kombinere studiet med jobb.

Studieprogrammets innhold og oppbygning karakteriseres av at innovasjon og ledelse er gjensidige organiseringsprosesser. Ledelse må opprettholde både kontinuitet og nyskaping. Innovasjon er et sentralt tema for et kunnskapsbasert arbeids- og næringsliv når det gjelder produksjon og tjenesteyting i konkurranseutsatte bedrifter så vel som i offentlig sektor.

Hva slags jobb får du?

Etter fullført masterprogram vil du ha tilegnet deg kompetanse som passer til å praktisere ledelse både på et strategisk og et operativt nivå i organisasjoner. Du vil kunne kvalifisere for stillinger som krever overblikk og kompleks forståelse av hvordan individer og grupper fungerer sammen med omgivelsene, og funksjoner som involverer ledelse, organisering og innovasjonsprosesser i praksis. En forskerkarriere kan også være et naturlig skritt videre.

Vi har spurt de som har fullført bachelor-, masterstudier og lærerutdanninger om alt fra jobbmuligheter til ønske om videreutdanning. Hovedfunn viser at syv av ti studenter var i jobb seks måneder etter endte studier. 13 % studerer fortsatt (videreutdanning), mens det kun er 8 % som fortsatt er jobbsøkende
Åtte av ti studenter er godt fornøyd med høyskolen, og mer enn tre av fire opplever å ha bruk for utdanningen i jobben.

Dette lærer du på master i innovasjon og ledelse 

Som student i dette programmet vil du tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og erfaringer som er direkte overførbare til praktiske situasjoner og kontekster der ledelse, organisering og innovasjon er sentrale utfordringer og oppgaveområder. Studiet passer for deg som ønsker å komme på offensiven og bidra til innovasjonsrettet lederskap i hjertet av Oslofjordregionens høykompetente og svært mangfoldige arbeids- og næringsliv.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i innovasjon og ledelse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. HSN har avtaler med universiteter og høyskoler over hele verden som gjør det mulig for deg som student å reise ut.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. Med relevant praksis menes arbeid i offentlig, privat eller frivillig sektor tilsvarende to årsverk eller mer.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 8
  • Søkekode: 8136

Heltid – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student