Master i innovasjon og ledelse

Master i innovasjon og ledelse

Er du interessert i ledelse og entreprenørskap? Vil du bidra til nyskapning og gode innovasjonsprosesser i offentlig virksomhet og i næringslivet? Ta master i innovasjon og ledelse hos oss!

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Studiet passer deg som har minst to års erfaring fra offentlig, privat eller frivillig sektor. Du utvikler din kompetanse i håndtering av arbeidslivets reformer, omstillinger og samarbeidsutfordringer i og på tvers av sektorer og virksomheter. Undervisningen er samlingsbasert, og legger til rette for at du som student kan kombinere studiet med jobb.

Hvorfor velge master i innovasjon og ledelse?

Studieprogrammets innhold og oppbygning karakteriseres av at innovasjon og ledelse er gjensidige organiseringsprosesser. Ledere i alle sektorer og bransjer opplever store utfordringer knyttet til tjenestedesign og utvikling av digitale plattformer. Masterutdanningen har sterkt fokus på å gi studentene nødvendige kunnskaper og handlingskompetanse for å sette dem i stand til å møte reformene i offentlig sektor, behovet for industriell omstilling og samarbeidsutfordringene mellom ulike etater særlig knyttet til gjenstridige problemer.

Hva slags jobb får du?

Etter fullført masterprogram vil du ha tilegnet deg kompetanse som passer til å praktisere ledelse både på et strategisk og et operativt nivå i organisasjoner. Du vil kunne kvalifisere for stillinger som krever overblikk og kompleks forståelse av hvordan individer og grupper fungerer sammen med omgivelsene, og funksjoner som involverer ledelse, organisering og innovasjonsprosesser i praksis. En forskerkarriere en annen mulighet.

 

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du på master i innovasjon og ledelse 

Som student i dette programmet vil du tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og erfaringer som er direkte overførbare til praktiske situasjoner og kontekster der ledelse, organisering og innovasjon er sentrale utfordringer og oppgaveområder. Studiet passer for deg som er i en lederstilling eller som ønsker deg en lederstilling.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i innovasjon og ledelse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Opptakskrav

Opptak til master i innovasjon og ledelse krever bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis fra arbeid i offentlig, privat eller frivillig sektor tilsvarende to årsverk eller mer. Praksis skal etter hovedregelen være gjennomført etter kvalifiserende utdanning. Særlig relevant praksis før utdanning kan godkjennes.

Kvoter for opptak til master i innovasjon og ledelse:

5 studieplasser på deltid er forbeholdt søkere fra stat-næringslivssamarbeidet. Dette samarbeidet er et resultat av en mangeårig satsning fra Fylkesmannen i Vestfold om å utvikle Staten til en mer attraktiv arbeidsplass. Fylkesmannen i Vestfold har hatt koordinatoransvaret for samarbeidet. Søkerne må dokumentere at de har bestått 60 studiepoeng gjennom samarbeidet. Det kreves i tillegg karaktersnitt C eller bedre for opptak på master.

Se Forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge (USN), opptaksreglement til masterstudier ved USN.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 8
  • Søkekode: 8136

Heltid – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student