Master i innovasjon og ledelse

Master i innovasjon og ledelse

Er du interessert i ledelse og entreprenørskap? Vil du bidra til nyskapning og gode innovasjonsprosesser i offentlig virksomhet og i næringslivet? Ta master i innovasjon og ledelse hos oss!

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor velge master i innovasjon og ledelse?

Med denne masteren får du gode kunnskaper om ledelse, innovasjon og organisering. Du vil utvikle praktiske ferdigheter til å håndtere organisasjoners innovasjons- og tilpasningsevne, din egen evne til å samarbeide med andre og din kommunikasjons- og relasjonskompetanse.

Det du lærer i dette studiet er direkte overførbart til arbeidet ditt enten du jobber i offentlig, privat eller frivillig sektor.

Studiet passer deg som har minst to års erfaring fra offentlig, privat eller frivillig sektor, og undervisningen er lagt opp slik at du kan kombinere studiet med jobb.

Hva slags jobb får du?

Etter fullført masterstudium vil du være kvalifisert til å gå inn lederstillinger som krever både generell lederkompetanse og spesialisering innen innovasjon og innovasjonsprosesser, industriell omstilling og samarbeidsutfordringene mellom ulike offentlige etater. Du blir også godt rustet for en forskerkarriere.

 

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du på master i innovasjon og ledelse 

Som student i dette programmet vil du tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og erfaringer som er direkte overførbare til praktiske situasjoner og kontekster der ledelse, organisering og innovasjon er sentrale utfordringer og oppgaveområder. Studiet passer for deg som ønsker å bidra til innovasjonsrettet lederskap i et svært mangfoldige arbeidsliv.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i innovasjon og ledelse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. Med relevant praksis menes arbeid i offentlig, privat eller frivillig sektor tilsvarende to årsverk eller mer. Praksis skal etter hovedregelen være gjennomført etter kvalifiserende utdanning. Særlig relevant praksis før utdanning kan godkjennes.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 8
  • Søkekode: 8136

Heltid – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student