Masterstudent i innovasjon og teknologiledelse ved USN

Master i innovasjon og ledelse

Vestfold - Heltid

Er du interessert i ledelse og entreprenørskap? Vil du bidra til nyskapning og gode innovasjonsprosesser i offentlig virksomhet og i næringslivet? Ta en master i innovasjon og ledelse hos oss!

 • Søknadsfrist: 15.04.2024
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: 15.04.2024
 • Søkekode: 8135
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 20
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor velge master i innovasjon og ledelse?

Studieprogrammets innhold og oppbygning karakteriseres av at innovasjon og ledelse er gjensidige organiseringsprosesser. Ledere i alle bransjer og sektorer opplever store utfordringer knyttet til tjenestedesign og utvikling av digitale plattformer. Masterutdanningen har sterkt fokus på å gi deg som student den nødvendige kunnskapen og handlingskompetansen for å møte reformene i offentlig sektor. Du vil også få kunnskapen og erfaringene du trenger for å møte behovet for industriell omstilling og samarbeidsutfordringer mellom ulike etater.

Dette kan du bli

Etter fullført masterprogram vil du ha kompetanse som passer til å praktisere ledelse både på et strategisk og et operativt nivå. 

Du vil være kvalifisert for stillinger som krever:

 • overblikk og forståelse av hvordan individer og grupper fungerer sammen med omgivelsene
 • ledelse, organisering og innovasjonsprosesser i praksis

En forskerkarriere vil være en annen mulighet.

Dette lærer du på master i innovasjon og ledelse 

Som student i dette programmet vil du tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og erfaringer som er direkte overførbare til praktiske situasjoner der ledelse, organisering og innovasjon er sentrale utfordringer. Studiet passer for deg som er i en lederstilling eller som ønsker deg en lederstilling. Det er krav om 75 % oppmøte i alle emner.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av innovasjon og ledelse i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Bachelorgrad eller tilsvarende.
 • Minst to års relevant yrkespraksis fra arbeid i offentlig, privat eller frivillig sektor tilsvarende to årsverk eller mer. Praksis skal etter hovedregelen være gjennomført etter kvalifiserende utdanning. Særlig relevant praksis før utdanning kan godkjennes.

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk og engelsk.

 

Poenggrenser ved forrige opptak:

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Deltid
Høst 2024