Master i Management Information Systems

Master i Management Information Systems

Dette er masterprogrammet for deg som har studert IT og informasjonsteknologi, og som ønsker å bli ekspert på hvordan vi best kan bruke ny teknologi til vår fordel.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor studere Management Information Systems?

Da Steve Jobs presenterte den første iPhonen i januar 2007, visste han da hvordan den lille enheten som han holdt i hånden ville påvirke livene våre?

Steve Jobs presents iPhone

Med en master i Management Information Systems blir du en brobygger mellom de som utvikler teknologi, og de som tar den i bruk. All ny teknologi er nemlig ikke like intuitiv og enkel å ta i bruk som iPhone. Det er heller ikke alle som ønsker å ta i bruk ny teknologi, hvis det ikke føles riktig for dem. Mange hindringer kan dukke opp, og det gjelder å forstå hva som ligger bak.

Denne masteren gjør deg i stand til å forstå hvordan vi bruker teknologi i dag og hvordan vi kan påvirke utviklingen av ny teknologi.

Dette lærer du hos oss

Utviklingen av digitale prosesser og tjenester i offentlig og privat sektor går stadig raskere. Det krever mer av oss som arbeidstakere. Det krever også mye av dem som skal sørge for at teknologien faktisk tas i bruk.

Gjennom dette masterprogrammet vil du selvfølgelig lære om ny teknologi. Du vil lære om digitalisering av organisasjoner og næringsliv. Du blir i stand til å reflektere over bruken av teknologi i ulike sammenhenger, og kan gjøre strategiske analyser, før viktige beslutninger tas. Analyser rundt ledelse og bruk av informasjonssystemer er et viktig element i studiet. Endringsledelse, bruk av teknologi og implementering av teknologi er andre viktige temaer du vil lære om. Å forstå prosessene som foregår rundt selve teknologien, blir stadig mer viktig.

Det er noe av det som gjør denne utdanningen spesiell og attraktiv. 

Vi vil gi deg solid kunnskap i den grunnleggende teorien, og du vil få studere vitenskapelige tradisjoner. Denne kunnskapen får du bruke i de ulike emnene i studiet. Siden studieprogrammet er på engelsk, vil du få et internasjonalt nettverk og du lærer i et internasjonalt studiemiljø.

Hva slags jobb får du?

Både offentlig sektor og privat næringsliv trenger mennesker med denne fagkombinasjonen av teknologi og samfunnsforståelse.

Du kan jobbe med implementering av informasjonssystemer og bruk av teknologi i mange forskjellige bransjer og fagområder, som helse, transport, forretningsrådgivning, produksjon, prosessindustri og olje- og gassindustrien.

Du kan søke jobber som IT-konsulent, systemutvikler, prosjektleder, forretningsanalytiker og IT-rådgiver.

Videre utdanningsmuligheter

Ønsker du å gå enda dypere, har du også muligheten til det. Studiet gjør deg rustet til å drive forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet informasjonssystemer. Du kan også gå videre med en doktorgradsutdanning ved for eksempel Universitetet i Oslo, NTNU eller Universitetet i Agder.

Opptakskrav

Opptakskravet er en bachelorgrad eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng).
Det kreves minst 80 studiepoeng i studieområdet i informasjonsteknologi / informasjonssystemer. Vi krever også minst 7,5 studiepoeng i Forskningsmetoder for samfunnsvitenskap.
Ved opptak til master er det krav om minst C i snitt.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Ringerike

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student