Master i Management Information Systems

Master i Management Information Systems

Dette er masterprogrammet for deg som ønsker å gjøre en forskjell i den digitale utviklingen samfunnet vårt er er inne i. Du vil bli en brobygger mellom de som utvikler teknologi og de som tar i bruk denne nye teknologien.

Søk opptak nå
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor studere Management Information Systems?

Utviklingen av digitale prosesser og tjenester i offentlig og privat sektor går stadig raskere. Gjennom dette masterprogrammet vil du lære om digitalisering av organisasjoner og næringsliv, og reflektere over bruken av teknologi i ulike sammenhenger. Gjennom dette studiet vil du lære om aktuell teknologi, og reflektere over bruk av teknologi i ulike sammenhenger. Strategiske perspektiver knyttet til ledelse og bruk av informasjonssystemer står sentralt. Endringsledelse, bruk og implementering av teknologi er andre viktige områder.

Målet med studiet er å gjøre det mulig for deg å forstå hvordan samfunn, organisasjoner og enkeltpersoner bruker og påvirker innovasjon av teknologi, og hvordan man bruker teknologi til sin fordel.

Du vil få innblikk i den grunnleggende teorien, du vil studere vitenskapelige tradisjoner og lære å anvende dette gjennom de ulike emnene i studiet.

Studieprogrammet er engelskspråklig og du vil derfor få et internasjonalt studiemiljø og nettverk.

Hva slags jobb får du?

En mastergrad i Management Information Systems vil du kvalifisere deg til jobber i ulike områder av privat og offentlig sektor. Du vil kunne utføre oppgaver knyttet til implementering av informasjonssystemer og bruk av teknologi i ulike private og offentlige sektorer som for eksempel helse, transport, forretningsrådgivning, produksjon, prosessindustri og olje- og gassindustrien.

Du vil kunne søke jobber som IT-konsulent, systemutvikler, prosjektleder, forretningsanalytiker og IT-rådgiver.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Opptakskrav

Opptakskravet er en bachelorgrad eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng).

Det kreves minst 80 studiepoeng i studieområdet i informasjonsteknologi / informasjonssystemer. Vi krever også minst 7,5 studiepoeng i Forskningsmetoder for samfunnsvitenskap.

Minstekravet for opptak til MSc-programmet er en gjennomsnitt på C eller bedre, eller tilsvarende i ECTS-systemet (gradskonvertering).

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak

Viktig informasjon om opptak for deg som søker med en bachelorgrad tatt utenfor Norge.

Studieinformasjon


Heltid – Ringerike

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student