Vil du være med og utvikle ny teknologi eller nye produkter? Ønsker du å se konkrete resultater av jobben din; enten det er broer, lyssetting av bygg, mikrochipper i helseutstyr, nye IT-løsninger, rent vann i springen eller løsning på plastforsøpling i havet?

Hos oss møter du engasjerte forelesere, velutstyrte laboratorier og studier utviklet i tett samarbeid med arbeidslivet. I løpet av studietiden får du erfaring fra å jobbe i prosjekter gitt fra industri og næringsliv. Som ferdig utdannet ingeniør/sivilingeniør har du kompetanse samfunnet har stor bruk for.

Dersom du har yrkesfaglig utdanning kan du søke deg inn via forkurs. Har du relevant fagbrev, kan du søke Y-vei der vi tilbyr dette. Har du generell studiekompetanse og mangler ekstra matematikk eller fysikk, kan du søke tresemesterordning (sommerkurs) eller realfagkurs.

Eller hva med arkitektonisk lysdesign? Er du interessert i kombinasjonen av teknologi og design? Alt fra utbyggere, ingeniører og arkitekter trenger den kompetansen du får som profesjonell lysdesigner.