Karin fikk raskt jobb i anleggsbransjen

Karin Haave Oskasin på jobb i gult arbeidstøy utendørs ved en bro.
FÅ KVINNER: Karin Haave Oskasin trives i anleggsbransjen som ytre miljøleder for et stort veiprosjekt i Kongsberg.

– Jobb hardt, still spørsmål, vær på tilbudssiden og vær positiv – det vil lønne seg! råder tidligere USN-student Karin Haave Oskasin. Hun fikk raskt jobb i anleggsbransjen etter natur- og miljøstudiene.


Hvorfor valgte du å jobbe i anleggsbransjen?  

– Jeg har alltid ønsket å jobbe med vei, det har vært målet mitt siden videregående. Jeg liker også å utfordre meg, og var spenstig og søkte meg til anlegg. Ikke veldig mange jenter her, men jeg er blitt møtt med respekt fra dag en. Det har vært en bratt læringskurve, men jeg har lært utrolig mye – og elsker jobben min! 

Hva går jobben din ut på?

– Jeg er ytre miljøleder for Implenia på E134 i Kongsberg. Det er et stort veiprosjekt og mye å følge opp. Vi skal ha minimal påvirkning på det ytre miljø, og jeg ser til at dette overholdes. Jobben min går blant annet ut på utarbeidelse og vedlikehold av miljøplaner innenfor faget, prøvetaking av grunn og vann og overvåking av resipienter da vi har flere bekker som renner gjennom anlegget. Videre ser jeg til at rød- og svartelista arter blir tatt hånd om på en forsvarlig måte, jeg er ansvarlig for kildesortering og har overoppsyn med prosjektets bruk av kjemikaler, er ansvarlig for at avvik blir rapportert og behandlet, ansvarlig for at kontrakt, tiltaksplaner og prosedyrer i henhold til miljøet etterleves. I tillegg har jeg rapportering og fungerer som fagrepresentant opp mot byggherre. 

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

– Arbeidsdagen starter med morgenmøte hvor vi snakker om dagens agenda, leser mail, har oversyn ute i felt og eventuelle hendelser som dukker opp. Det er aldri godt å si hva dagen bringer, det er veldig varierende. Ved for eksempel oljelekkasje må jeg rykke ut for å avklare situasjonen, ved ukjente eller merkelige masser må jeg ta prøver, ved usikkerhet rundt arter må jeg avklare hva dette er.

Hva er det beste med jobben din?

– Det beste med jobben må være at jeg lærer ekstremt mye, og på mange forskjellige fagfelt. Det er også varierende arbeidsdager mellom kontor og ute i felt. Jeg får jobbe selvstendig, men også i team med mange dyktige mennesker. Jeg blir sett og hørt, og føler meg inkludert. 

Hvorfor valgte du studiet ved USN?

– Det er faktisk litt tilfeldig, jeg ville egentlig studere maskiningeniør. På videregående gikk jeg på landbruksskole, og vi besøkte USN Bø da jeg fikk høre om studiet. Fra den dagen bestemte jeg meg for å søke dit. Det er et litt spesielt studie å velge, og folk tenker kanskje at det er vanskelig å få jobb i etterkant. Men miljø får stadig større oppmerksomhet, slik at jobbene tror jeg vil eksplodere i fremtiden. 

Hvordan opplevde du studietiden?

– Skole har alltid vært førsteprioritet for meg, og studietiden i Bø var fantastisk. Skolen er ikke så stor, slik at du får god kontakt med både medstudenter og forelesere. Jeg er utrolig fornøyd med de fire årene jeg studerte i Bø. Det sosiale miljøet var bra og jeg har fått venner for livet. Forelesningene var også bra da vi hadde så god kontakt med foreleserne. Det føltes trygt, godt og motiverende som student at terskelen var lav for å ta kontakt hvis du lurte på noe. Jeg kan faktisk ikke rose foreleserne ved natur og miljø nok.

Hvordan var koblingen mot arbeidslivet under studiet?

– På studiet mitt var det en god miks mellom forelesninger, undervisning på lab og ute i felt. Praktisk arbeid lærer du mye av, noe jeg føler har styrket kompetansen min i jobben nå. 

Hvordan gikk du frem for å få jobb etter studiene?

– Jeg ville gjerne jobbe med vei, og søkte først sommerjobb i Implenia Norge AS. Fikk sommerjobben som skulle vare i tre måneder, og tilbud om hundre prosent fast stilling som miljøingeniør og ytre miljøleder allerede etter en måned. Det føltes helt utrolig,  samtidig som ansvaret ble stort. 

Hvilken nytte har du av studiet i jobben du har nå?

– Hvis jeg skal nevne en ting som jeg har god nytte av, så må det være vannhåndtering/vannprøvetaking. På prosjektet nå tar jeg ukentlig vannprøver og analysere disse selv, og dette er apparater og parametere jeg brukte på skolen og har god kjennskap til fra utdannelsen.   

Hvilke tips har du til kommende studenter?

– Jobb hardt, still spørsmål, vær på tilbudssiden og vær positiv – det vil lønne seg! Konkurransen er stor i arbeidslivet, men med et godt grunnlag kan du komme langt. Jeg vil også tipse studenter som tar samme studier som meg om å søke jobber i anleggsbransjen. Verden står ovenfor store klimaendringer og oppmerksomheten på miljøet er økende, så jeg tror jobbene her vil eksplodere. 

Karin Haave Oskasin 

Alder: 23 år 

Kommer fra: Gransherad, Notodden i Telemark 

Bosted: Notodden 

Studiet du tok: Bachelor i natur- og miljøforvaltning, samt et år med Geografiske informasjonssystemer (GIS)

Når studerte du: 2014-2018

Jobber som: Miljøingeniør i Implenia Norge AS, ytre miljøleder på E134 i Kongsberg