Programvareutvikling for ingeniører

Kongsberg - Deltid

Ønsker du å heve din programvarekompetanse og være med på å møte en av de største utfordringene norsk industri står ovenfor, kan dette studiet være aktuelt for deg.

Studieinformasjon

  • Progresjon: Deltid
  • Studiested: Kongsberg
  • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
  • Studienivå: Videreutdanning
  • Kostnader: Tilbudet er finansiert av Kompetanse Norge.
  • Studiepoeng: 30 (5+5+5+15)
  • Søknadsfrist: Utløpt
  • Oppstart: Ikke fastsatt
  • Undervisningsspråk: Norsk
Kodesnutt fra utvikling av USNs nettsider

Emner 2021

Grunnleggende Programmering i C++ (5 stp)
Oppstart: Uke 35 

UML og C++ Klasser og Objekter (5 stp)
Oppstart: Uke 38

Introduksjon til Parallelle og Distribuerte Programmer (5 stp)
Oppstart: Uke 41

Cyber Physical Systems (15 stp)
Oppstart: Uke 44

Hvorfor programvareutvikling?

Digitalisering av det norske samfunn er godt i gang. Utviklingen går hurtig, vi blir vi hele tiden presentert for nye løsninger innen de fleste områder slik som handel, nyheter, opplæring, reise, offentlige tjenester og helse. Dette medfører at mange tradisjonelle jobber forsvinner og nye jobber innen den digitale framtid blir skapt. Norge har en godt utdannet befolkning, men vi må forvente at etterspørselen etter ingeniører med bakgrunn innen programvareutvikling og datateknikk vil øke i årene fremover.

Bedrifter i Kongsbergregionen har lenge gitt uttrykk for at det er vanskelig å få dekket behovet for ressurser innen programvareutvikling og at behovet fremover vil være økende. Derfor mener vi at dette tilbudet kan gjøre ingeniører med annen faglig bakgrunn meget attraktive for industrien ved at de har fått styrket sin digitale kompetanse vesentlig. De vil da ha en god kompetanse innen sitt opprinnelige fagfelt som i mange tilfeller lar seg kombinere med sin nyervervede kompetanse innen digitalisering.

Tilbudet er finansiert av Kompetanse Norge og er særlig rettet mot og tilpasset nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet samt arbeidsledige og permitterte.

Dette lærer du på programvareutvikling

Grunnleggende Programmering i C++
Introduksjon til variabler og datatyper, enkel I/O-behandling, logiske uttrykk, sløyfer, funksjoner, sammensatte datatyper, pekere, tellevariable (enums) og flervalgs-setninger (switch).


UML og C++ Klasser og Objekter
Introduksjon til objektorientert programmering i C++, use case i UML, klassebeskrivelser i UML og C++. Filstrukturer koding av klasser i C++. Assosiasjoner mellom klasser i UML og C++. Sekvensdiagrammer og implementering av sekvenser i C++. Arv i UML, i C++ og bruk av virtuelle og abstrakte klasser. Bruk og overlasting av operatorer.


Introduksjon til Parallelle og Distribuerte Programmer
Introduksjon til operativsystemer, virtuell hukommelse, prosesser, tråder og oppgavehåndtering (scheduling), bruk av tråder i C++, synkronisering, samarbeid og kritiske regioner, Mutex i C++, introduksjon til nettverk, protokollene TCP, UDP, IP og DNS. Kommunikasjon ved bruk av sockets i C++, sikkerhet og kryptering.


Cyber Physical Systems
Programmering av Cyber Physical Systems (CPS), systemer som består av både software og hardware. Fokuset i emnet er på programmering av mikrokontrollere som en sentral enhet i et CPS. Dette emnet gir også en innføring i agile prosjektmodeller, digitalteknikk og datamaskin arkitektur. Emnet avsluttes med en større innleveringsoppgave.

Hvordan er studiene lagt opp?

Dette studiet er tilpasset at du tidligere har en ingeniørutdannelse og arbeidserfaring fra en annen disiplin enn programvareutvikling.

De tre første emnene organiseres som intensivkurs som strekker seg over 3 uker. I disse ukene legges det opp til fulltids studium. Læringsressurser og faglig veiledning er tilgjengelig digitalt og i person gjennom hele perioden. Emnet gjennomføres og fullføres innenfor perioden og avsluttes med en skriftlig 2 timers eksamen. Deretter kan studenten eventuelt starte på et nytt emne i den påfølgende perioden.

Det siste emnet, Cyber Physical Systems organiseres som et intensivkurs som strekker seg over 7 uker. I disse ukene legges det opp til fulltids studium. Læringsressurser og faglig veiledning er tilgjengelig digitalt og i person gjennom hele perioden. Som en vesentlig del av dette kurset skal studenten gjennomføre et CPS utviklingsprosjekt i gruppe. Prosjekt skal gjennomføres i grupper på 3–4 personer med dokumentasjon, presentasjon og muntlig utspørring.

Dersom du ikke ønsker å avlegge eksamen vil det bli utstedt et kursbevis for hvert enkelt fagemne.

Studiemodell

Velg enkeltemner.

Emnene tilbys som enkeltemner. Klikk på lenken i tabellen for å lese emneplanen.

Det må søkes om opptak for hvert enkelt emne.

Navn Sem. Stp Forkunnskapskrav
Grunnleggende Programmering i C++ h21 5 Se opptakskrav.
UML og C++ Klasser og Objekter h21 5 Se opptakskrav. Det anbefales forkunnskaper tilsvarende grunnleggende programmering i C eller Java.
Introduksjon til Parallelle og Distribuerte Programmer h21 5 Se opptakskrav. Det anbefales forkunnskaper tilsvarende minimum de to første emnene.
Cyber Physical Systems h21 15 Fullført de 3 foregående emnene i C++ objektorientert programmering eller tilsvarende dokumenterte forkunnskaper.

 

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Språkkrav i norsk og engelsk.

Administrativ informasjon

Hvis antall søkere er mindre enn 50% ved søknadsfrist, kan oppstartdato bli flyttet eller kursene avlyses.

På grunn av ferieavvikling og øvrig arbeid med opptak og studiestart vil USN ikke være i stand til å bekrefte opptaket før søknadsfristen er utløpt. USN vil sende ut bekreftelse om tildelt studieplass i perioden fra 16. august og fram til kurset starter den 30. august 2021. 

Det tilbys totalt 50 studieplasser i hver av de tre 5 studiepoeng emnene innen programutvikling i C++ og 30 studieplasser i emnet Cyber Physical Systems.