Begrunnelse og klage på opptak

Har du spørsmål om hvordan søknaden din er behandlet? Vi svarer på spørsmålene dine og kan veilede deg om begrunnelse og klage.


Begrunnelse og klage

Svar på søknad om opptak er et enkeltvedtak som du kan klage på (se forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring). Når du får svar på søknaden din, får du ikke begrunnelse samtidig, vi ønsker derfor at du ber om begrunnelse først. 

Begrunnelse:

 • Krav om begrunnelse sender du via dette nettskjemaet
 • Frist for å be om begrunnelse er 3 uker etter at du har mottatt svar på søknad om opptak
 • Du mottar en skriftlig begrunnelse for hvordan søknaden din er vurdert i forhold til regelverk.

Klage:

 • Dersom du fortsatt er uening i vedtaket etter å ha mottatt begrunnelse, kan du klage på vedtaket. Frist for å klage er 3 uker etter at du mottok begrunnelsen.
 • Klagen skal inneholde:
  • navn og søkernummer
  • hva du klager på og hvilken endring du ønsker
  • du bør også nevne hvor du mener saksbehandlingen har vært feil i forhold til regelverket
 • Klagen sendes til postmottak@usn.no eller Universitetet i Sørøst-Norge, P.b. 4, 3199 Borre.
 • Klagen blir behandlet i en klagenemnd. Nasjonal klagenemnd gjelder for søknader via Samordna opptak, med unntak av klager på særskilt vurdering og individuell vurdering. Disse og øvrige studier blir behandlet av klagenemnda ved Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Klagenemndas avgjørelse er endelig

Vi svarer på spørsmålene dine

Ta kontakt på e-post eller telefon. Dette er den raskeste måten å få informasjon på.

 • Send e-post til opptak@usn.no
 • Ring seksjon for opptak: 31 00 80 00, mandag og torsdag kl.10.00 - 12.30