Begrunnelse og klage på opptak

Har du spørsmål om hvordan søknaden din er behandlet? Vi svarer på spørsmålene dine og kan veilede deg om begrunnelse og klage.


Vi svarer på spørsmålene dine

Ta kontakt på e-post eller telefon. Dette er den raskeste måten å få informasjon på.

 • Send e-post til opptak@usn.no
 • Ring seksjon for opptak: 31 00 80 00, kl.10.00 - 12.30

Begrunnelse og klage

Svar på søknad om opptak er et enkeltvedtak som du kan be om begrunnelse for og klage på (se forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring). 

Når du får svar på søknaden din, får du ikke begrunnelse samtidig. Derfor vil du alltid få en begrunnelse som første svar på en klage.

Hvis du er uenig i begrunnelsen kan du innen 3 uker be om en formell klagebehandling.

Når du vil ha begrunnelse eller klage

Begrunnelse:

 • Frist for å be om begrunnelse er 3 uker etter at du har mottatt svar på søknad om opptak
 • Krav om begrunnelse sender du via dette nettskjemaet
 • Du mottar en skriftlig begrunnelse for hvordan søknaden din er vurdert i forhold til regelverk

Klage:

 • Dersom du fortsatt er uening i vedtaket etter å ha mottatt begrunnelse, må du kreve en formell klagebehandling. Frist for å klage er 3 uker etter at du mottok begrunnelsen.
 • Klagen skal inneholde:
  • navn og søkernummer
  • hva du klager på og hvilken endring du ønsker
  • du bør også nevne hvor du mener saksbehandlingen har vært feil i forhold til regelverket
 • Klagen sendes til postmottak@usn.no eller Universitetet i Sørøst-Norge, p.b. 235, 3603 Kongsberg.
 • Klagen blir behandlet i en klagenemnd. Nasjonal klagenemnd gjelder for søknader via Samordna opptak, med unntak av klager på særskilt vurdering og individuell vurdering. Øvrige studier blir behandlet av klagenemnda ved Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Klagenemndas avgjørelse er endelig