Kan jeg søke om faglig godkjenning for utdanning tatt et annet sted?

Studenter som har tatt annen utdanning tidligere kan søke om faglig godkjenning av deler av denne. Har du tatt emner med tilsvarende innhold, kan du få disse godkjent og innpasset i graden du tar ved USN. Du kan først søke om godkjenning etter at du er registrert som student, men du kan kontakte studieveileder i studiet i forkant hvis du ønsker veiledning og informasjon.

Er du student hos oss og ønsker å ta emner ved andre institusjoner i Norge kan du søke forhåndsgodkjenning av innpassing.   

Søknadsskjema og informasjon om dette finner du på vårt intranett for studenter.