Oppstartsinformasjon

Her finner du oppmøtetidspunkt, timeplan, studieplan og annen relevant informasjon om ditt studium. Denne informasjonen oppdateres fortløpende gjennom sommeren. Følg derfor med frem mot studiestart.