Program for studiestart ved campus Drammen

studiestart 2015. Foto.

Søndag 12/8

Kl. 1200-1500: Åpen dag for studenter m/familie/venner/andre interesserte.

Mandag 13/8

  • Kl. 1000-1115: Registering av nye studenter
  • Kl. 1115-1345: Informasjon fra fakultet/institutt (Rom,- se timeplan eller infoskjermer på campus)
  • Kl. 1400: Offisiell åpning av studieåret med rektor. Kort konsert med Halie.
  • Kake til studenter/ansatte for å markere at vi har blitt universitet.
  • Ca. kl. 1600: Fadderne overtar

Tirsdag 14/8

  • Kl. 0915-1135: Infopakker til ny studenter (praktisk informasjon fra bl.a. administrasjon, samskipnad, it og bibliotek).  Nye studenter deles inn i 4 grupper. I en av disse vil all informasjon bli gitt på engelsk (Rom,- se timeplan eller infoskjermer på campus)
  • Kl. 1215-1500: Informasjon fra fakultet/institutt (Rom,- se timeplan eller infoskjermer på campus)                 

Onsdag 15/8 – torsdag 16/8 -  fredag 17/8

Onsdag kl. 0915-1400, torsdag kl. 0915-1500, fredag kl. 0915-1400: Studentene følger timeplan eller fakultetstilpasset informasjon.

Fadderprogram

Fadderuka er til for å hjelpe nye studenter med å skaffe seg venner og et nettverk. Det vil bli en rekke aktiviteter som er både med og uten alkohol som vil være med på å hjelpe studentene å bli kjente med hverandre. Vi skal ha arrangementer som quiz, idrettsdag, rebusløp, pub-til-pub og en stor avslutningsfest.

Vi kommer med arrangement på denne facebook-siden i løpet av sommeren.

Facebookgrupper:

I år har vi laget egne facebookgrupper der studenter på hvert campus kan finne og legge ut informasjon om arrangement, hybler, boksalg, samkjøring mm: Sjekk USN-studenter campus Drammen.