Program for studiestart ved campus Notodden

Campus Notodden hovedinngang.

I tillegg til det offisielle programmet vil den første uken være full av aktiviteter organisert av fadderne. Benytt anledningen til å få nye venner i oppstartsuka!


Vi anbefaler at du ordner med registrering i løpet av denne uka. 

Vi har åpent Servicetorg (like innenfor hovedinngangen) der du selv tar bilde til studentkort.

Program uke 33

Her følger en oversikt over alt som skjer på campus Notodden uke 33.

Lørdag 11. august

Kl. 15.00 - 17.00 SSN har åpent for nøkkelutdeling.

Søndag 12. august

Kl. 12.00 - 15.00  
Studieveiledere, fagpersonale, Studentsamskipnaden, IT-vakt, bibliotekarer og faddere vil være til stede for å svare på spørsmål og vise nye studenter rundt. Familie og kjente inviteres også. 

Mandag 13. august

Kl. 10.00 - 10.30 Velkommen - oppmøte nye studenter, kantinen ved hovedinngang.
Kl. 10.30 - 12.00 Klassevis registrering og orientering om studiene.
Kl. 13.00 - 15.00 Mer om studiet. 

Tirsdag 14. august

Kl. 10.00 - 12.00 Viktig informasjon og innføring i Canvas og Studentweb, S-322.
Kl. 13.00 - 15.00 Undervisning etter ordinær timeplan.
Kl. 13.00 - 15.00 Additional information for international students, room F-256B

Onsdag 15. august

Kl. 09.15 - 11.00 Undervisning etter ordinær timeplan.
Kl. 11.00 - 12.00 Offisiell åpning av studieåret ved rektor. Vi markerer at vi er blitt universitet med kake og kort konsert med Myra.
Kl. 13.00 - 14.00 Undervisning etter ordinær timeplan.

Torsdag 16. august

Kl. 09.15 - 15.00 Undervisning etter ordinær timeplan.

Fredag 17. august

Kl. 09.15 - 14.00 Undervisning etter ordinær timeplan.

Fadderprogram

Fadderne har planlagt mye morsomt som skal skje ved studiestart. Det vil være grilling, bar til bar, rebusløp og mye annet spennende! Vi har fokus på inkludering og at alle skal ha mulighet til å delta, og derfor er alle arrangementene gratis! Vi ønsker å gi de nye studentene som kommer en god start på studietiden, og håper at studiestartuken kan bidra til at det knyttes gode vennskap både i klassene, men også på tvers av linjer. 

Program studiestart 2018 campus Notodden.   

Med forbehold om endringer.

Facebookgrupper

I år har vi laget egne facebokgrupper der studenter på hvert campus kan finne og legge ut informasjon om arrangement, hybler, boksalg, samkjøring mm: Sjekk USN-studenter campus Notodden

Registrering

Registrering vil skje på første undervisningsdag, se "Oppstartsinformasjon" og timeplan for tidspunkt.

Nettundervisning

USN bruker Canvas som læringsplattform (LMS). 

Som nettstudent trenger du opplæring og ressurser som blant annet vårt webkonferanseverktøy 'OmniJoin'. Følg denne lenken for opplæring av nye nettstudenter.