Jonas Kristiansen Nøland

Førsteamanuensis II
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for elektro, IT og kybernetikk
Campus Vestfold (D2-84)
Jonas Kristiansen Nøland er Førsteamanuensis ved NTNU og Førsteamanuensis II ved USN. Han er utdannet med doktorgrad i teknisk fysikk fra Uppsala Universitet - Ångströmlaboratoriet. Fra August 2019, startet han å tjenestegjøre som redaktør (Editor) for det amerikanske tidsskriftet IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION (norsk nivå 2). I October 2020, ble han nominert som assisterende redaktør (Associate Editor) for det amerikanske tidsskriftet IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS (norsk nivå 2). Siden 2017, har han sittet i nasjonalt publiseringsutvalg for MNT fag. Fra 2020, er han også nestleder ("Vice-Chair) for IEEE Power and Energy Society Chapter of Norway.

Publikasjoner i Cristin