• Aktuelt»
  • Aktivitetskalender»
  • Erfaringskonferansen våren 2023: Beyond borders, building bridges in early childhood education: Values, Democracy and Play

Erfaringskonferansen våren 2023: Beyond borders, building bridges in early childhood education: Values, Democracy and Play

Erfaringskonferansen vil være en møteplass for å rette oppmerksomheten på hvordan lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver kan bidra til å styrke kvaliteten i barnehagelærerutdanninger og barnehagefelt, gjennom likeverdig utforsking, utveksling og samarbeid.


19 Apr

Praktisk informasjon

Et overordnet mål knyttet til kvalitet i høyere utdanning er å skape en kultur for internasjonalisering hvor mobilitet og samarbeid blir en integrert del av alle studieprogram. Utdanningene skal fremme flerkulturell dialog og mellom-menneskelig forståelse.

Ved å krysse grenser og bygge broer ønsker vi å tilegne oss verdifull og utvidet kunnskap og erfaring omkring ulike pedagogiske tradisjoner og verdier, pedagogisk filosofi, barnehagepedagogikk og barnehagedidaktikk. 

Program

Kommer.