Erfaringskonferansen

Erfaringskonferansen er en møteplass for dialog og utveksling av erfaringer og refleksjoner knyttet til aktuell tematikk i barnehagefeltet.

Konferansen inviterer til dialog med bidrag fra flere perspektiver, fra barnehagene, barnehageeier/forvalter, barnehagelærerstudenter, forskere og fagmiljø i barnehagelærerutdanningen, og eventuelle andre aktuelle eksterne samarbeidspartnere.

Vi har som mål å holde konferansen hver vår og høst.

OPPTAK FRA TIDLIGERE KONFERANSER

Høsten 2022: "Perspektiver på bærekraft i barnehagen og barnehagelærerutdanningen"

Våren 2022: "Den dokumenterte barnehagen"

Høsten 2021: “To belong or not to belong …” Hvordan gjør vi det?

Våren 2021: Aktivitetsplikt i barnehagen

Høsten 2020: Hva skjedde i barnehagen våren 2020

Konferanser:  

Få siste nytt om erfaringskonferansen

Registrer deg under, så holder vi deg oppdatert med nyheter og kommende konferanser:

HOLD MEG OPPDATERT

Les mer: Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling