Erfaringskonferansen høsten 2022: Perspektiver på bærekraft i barnehagen og barnehagelærerutdanningen

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.


02 Nov

Praktisk informasjon

Bærekraftsmålene krever felles innsats fra myndigheter, sivilsamfunn, privat sektor og akademia i alle land. God og relevant utdanning er avgjørende for å bekjemp fattigdom, og for å oppnå bærekraftig utvikling (regjeringen.no). 

Hvilke perspektiver på bærekraft og hvilke bærekraftsmål læres om og leves ut i barnehagene og barnehagelærerutdanningen?

Hvordan synliggjøre og arbeides det med verdier og perspektiver på bærekraft i barnehagen og utdanningen?

Hvilke muligheter og utfordringer erfarer barnehagefeltet og utdanningen i det felles arbeidet med FNs bærekraftmål?

 

Program

Med forbehold om endringer.


09.00

Velkommen ved barnehagelærerutdanningen på USN, campus Drammen – Notodden – Porsgrunn - Vestfold

Ved visedekan for barnehagelærerutdanningen, Kristin Danielsen Wolf og programledelsen i BLU ved Marianne Olsen Santana, Janne Ekholdt Hilleren, Therese Breen Brudevoll og Maria Heiland, og prosjektleder for barnehagebasert kompetanseutvikling Rut Berle og Marita Skakstad Hatland.

Introduksjon av konferansier Nina Odegard, førsteamanuensis Institutt for pedagogikk ved USN, og deltakere i trioen:

Trioen: 
Bent Frantzen Simonsen,
barnehagelærerstudent fra Vestfold, Bakkenteigen
Anita Sønsteby, virksomhetsleder, Borgen barnehager
Emilie Elisabeth Foyn-Bruun, førstelektor Institutt for pedagogikk ved USN


09.10

Overordnede og etiske perspektiver

 • Innlegg fra Kunnskapsdepartementet ved statssekretær Halvard Hølleland
 • Innlegg fra Petter Aasen, rektor USN
 • "Bærekraft i knehøyde  - hvordan griper vi de komplekse problemstillingene i møtet med barn?" fra Annette Bischoff, leder for Senter for bærekraftig omstilling, USN
 • Nina Odegard og trioen utforsker og reflektere sammen med innlederne

Pause 20 minutter


10.15

Perspektiver fra forskere og fagmiljø i barnehagelærerutdanningen

 • "Evig fellesskaping: Opplæring om, gjennom og for fellesskap, i barnehagen og på univeristetet" fra Ola Gunhildrud Berta, førsteamanuensis Institutt for kultur religion og samfunnsfag, USN
 • "Hva er god utdanning  i barnehagen? "fra Anne-Line Bjerknes, førsteamanuensis, Institutt for matematikk og naturfag, USN
 • "Pedagogisk bærekraft med søkelys på barns agency og lek" fra Emilie Elisabeth Foyn-Bruun, førstelektor, Institutt for pedagogikk, USN
 • Nina Odegard og trioen utforsker og reflektere sammen med innlederne

Pause 20 minutter


11.25

Perspektiver fra barnehagelærerstudenter

 • Innlegg om Bærekraft og Innovasjon i team og fra barnehagelærerstudent Cathrin Margit Sonnleitner mfl. og Biljana Culibrk Fredriksen, professor Institutt for estetiske fag ved USN
 • "Hvis et tre faller i skogen …" fra barnehagelærerstudent Joakim Larsen, campus Vestfold
 • Nina Odegard og trioen utforsker og reflektere sammen med innlederne

Pause lunsj 60 minutter


13.15

Perspektiver fra barnehagefeltet

 • "Bærekraftig – hva og for hvem?" fra Mona Bjørnstad Aalvik, avdelingsleder barnehagemyndigheten Larvik kommune
 • Innlegg fra Sissel Berg, styrer i Fremtia barnehage Lørenskog kommune
 • "Fra store ord til handling - Hva vil det si å jobbe med FNs bærekraftsmål i barnehagen?" fra Anita Sønsteby, virksomhetsleder, Borgen barnehager
 • Nina Odegard og trioen utforsker og reflektere sammen med innlederne

Pause 20 minutter


14.25

Hvilke perspektiver på bærekraft og hvilke bærekraftsmål læres om og leves ut i barnehagene og barnehagelærerutdanningen?

Utforsking og refleksjon over dagens perspektiver med Nina Odegard og trioen: Bent Frantzen Simonsen, Anita Sønsteby og Emilie Elisabeth Foyn-Bruun


14.45

Avslutning ved barnehagelærerutdanningen ved Kristin Danielsen Wolf, og regional ordning for barnehagebasert kompetanseheving, Rut Berle