Erfaringskonferansen vår 2022: Den dokumenterte barnehagen

Erfaringskonferansen har til hensikt å åpne for de mange måtene å forstå og anvende dokumentasjon på.


20 Apr

Praktisk informasjon

I rammeplanen for barnehagen heter det at «dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og om hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen». Arbeid med dokumentasjon innebærer også dilemmaer og etiske overveielser særlig knyttet til barns perspektiver.

Hvordan arbeider barnehagen med å synliggjøre den pedagogiske virksomheten?

Hva dokumenters, hvorfor dokumenteres det? Hvordan gjøres dokumentasjon - dokumentasjon av, for hvem og med hvem?

Erfaringskonferansen har til hensikt å åpne for de mange måtene å forstå og anvende dokumentasjon på. Hvilken innvirkning kan arbeid med dokumentasjon ha for deg som arbeider i barnehagen, for deg som studenter til å bli barnehagelærer, for deg som arbeider i forvaltningen til barnehagen eller for deg som forsker og underviser i barnehagelærerutdanningen? 

Program

Med forbehold om endringer.


09.00

Velkommen ved barnehagelærerutdanningen på USN, campus Drammen – Notodden – Porsgrunn - Vestfold

Ved visedekan for barnehagelærerutdanningen, Kristin Danielsen Wolf og programledelsen i BLU ved Marianne Olsen Santana, Janne Ekholdt Hilleren, Therese Breen Brudevoll og Marita Skakstad Hatland, og prosjektleder for barnehagebasert kompetanseutvikling Ruth Berle.


keyboard_backspace Musikalsk innslag fra Trym Innleggen Hagalia, Axel Walday Næss, Antoinette Fossdal-Johnsen studenter på Blues-studiet.


09.13

Overordnede og etiske perspektiver

 • Introduksjon ved Jo Grønlund på Fakultetet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved USN
  • Innlegg ved Halvard Hølleland, statssekretær i Kunnskapsdepartementet  
  • Når målet blir å avdekke hva barna ikke kan ved Hanne Fehn Dahle, Utdanningsforbundet
  • Dokumentasjon i det spesialpedagogiske arbeidet ved Trude Lieng, virksomhetsleder for spesial pedagogiske tjenester, Drammen kommune  

Jo Grønlund og Kvartetten utforsker og reflekterer sammen med innlederne

Kvartetten: 
Ole Magnus Hetland,
virksomhetsleder for barnehager i Drammen kommune
Jostein Paulgård Østmoen, førstelektor, Institutt for pedagogikk på Fakultetet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved USN
Mari Alm, barnehagelærerstudent ved USN
Beate Louise Lund, fagkoordinator, Horten


10.00

Pause 15 minutter


10.15

Perspektiver fra barnehagefeltet

 • Introduksjon ved Jo Grønlund
  • Å tenke utenfor boksen – om dokumentasjon i barnehagen fra Mari Ortveit, enhetsleder Nordskogen barnehage, Horten kommune
  • Dokumentasjon i en lærende organisasjon ved Rannveig F. Haukås, Styrer i Sauland barnehage, /kombinasjonsstillingen på USN, campus Notodden 
  • Storyline; prosesser og historier som fortryller og synliggjør pedagogikken i den livskraftige barnehagen fra Thorbjørn Ottersen, pedagogisk leder og Trine Sørlie, styrer i Klokkergården barnehage 

Jo Grønlund og Kvartetten utforsker og reflekterer sammen med innlederne 


11.00

Pause 25 minutter


11.25

Perspektiver fra barnehagelærerstudenter

 • Introduksjon ved Jo Grønlund
  • Den umulige dokumentasjonen fra Maria Løchen-Westerlund og Ingrid Helgesen, barnehagelærere og masterstudenter og OLA-koordinatorer ved HIU, USN
  • Innlegg fra Karoline Riggenholt Jensen og Bent Frantzen Simonsen, barnehagelærerstudenter på USN

Jo Grønlund og Kvartetten utforsker og reflekterer sammen med innlederne


12.15

Lunsjpause 60 minutter 


13.15

Perspektiver fra forskere og fagmiljø i barnehagelærerutdanningen

 • Introduksjon ved Jo Grønlund
  • Jordskjelv, kjærlighet og dokumentasjonspraksiser i barnehagen ved Teresa Aslanian, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, campus Porsgrunn, USN
  • Pedagogisk dokumentasjon – på veien til det som kan bli…  ved Kari Carlsen, professor Institutt for estetiske fag, campus Notodden, USN
  • Å dokumentere barns språk – kartlesing eller skattejakt?  ved Åse Lund, universitetslektor ved Institutt for språk og litteratur, campus Drammen, USN

Jo Grønlund og Kvartetten utforsker og reflekterer sammen med innlederne


14.00

Pause 20 minutter


14.20

Hvilken innvirkning kan arbeid med dokumentasjon ha
-for deg som arbeider i barnehagen, 
-for deg som studenter til å bli barnehagelærer, 
-for deg som arbeider i forvaltningen til barnehagen eller 
-for deg som forsker og underviser i barnehagelærerutdanningen?  


Utforsking og refleksjon over dagens perspektiver med Jo Grønlund og Ole Magnus Hetland virksomhetsleder for barnehager i Drammen kommune 
Jostein Paulgård Østmoen førstelektor, Institutt for pedagogikk på Fakultetet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved USN 
Mari Alm barnehagelærerstudent ved USN
Beate Louise Lund fagkoordinator, Horten
i Kvartetten