Webinar om bærekraftsrapportering

Professor Tonny Stenheim og dosent Kjell Magne Baksaas presenterer Regjeringens forslag til gjennomføring av bærekraftsrapporteringsdirektivet (Prop 57 L (2023-2024))


19 Apr

Praktisk informasjon

Har du spørsmål?

Målgruppe: Rapporteringspliktige, revisorer, øvrig næringsliv, akademia og studenter.  

Påmeldingsfrist torsdag 18. april kl. 16.00. Digital tilgang via tilsendt zoom-link.