Erfaringskonferansen 2021: Aktivitetsplikt i barnehagen

Barnehagebarn på tur.

Aktivitetsplikt i barnehagen – hva betyr det for deg? Aktivitetsplikten er vedtatt. Lovendringene som skal sikre at alle barn har det trygt og godt i barnehagen er innført. Hva betyr det for deg som studerer, jobber, underviser eller arbeider i forvaltningen i barnehagesektoren?


20 Apr

Praktisk informasjon

 • Dato: 20. april 2021
 • Tid: kl. 09.00 - 15.30
 • Sted: Vestfold, Bakkenteigensalen

 • Påmeldingsfrist: 9. april 2021
 • Meld deg på her. 

  Konferansen er gratis.

  Det er mulig å melde seg på til fysisk deltakelse eller digital deltakelse.

  Meld deg uansett på via påmeldingsskjema og velg den formen du ønsker.

  Lenke til streamen vil bli tilsendt noen dager før konferansen for de som velger digital deltakelse.

  Skulle fysisk tilstedeværelse bli umulig å gjennomføre grunnet Covid-19 restriksjoner vil konferansen gjennomføres digitalt.

   

Dette er tema for barnehagekonferansen vår 2021. Du får høre om erfaringer, dilemmaer, fakta og forskning om aktivitetsplikten.

Program

Med forbehold om endringer.


09.00

Velkommen ved barnehagelærerutdanningen i Drammen - Notodden - Porsgrunn - Vestfold, på USN.

Kristin Danielsen Wolf, visedekan for barnehagelærerutdanningen, Marianne Olsen Santana, programleder BLU-Drammen, Marita Skakstad Hatland, programleder BLU-Notodden, Mona Bjørnstad Aalvik, programleder BLU-Porsgrunn, Therese Breen Brudevoll, programleder BLU-Vestfold og Ruth Berle, prosjektleder for barnehagebasert kompetanseutvikling.

Konferansier: Cathrine Frogh, instituttnestleder


09.10

Overordnede og etiske perspektiver

 • Åpning ved Grunde Almeland, Statssekretær i Kunnskapsdepartementet (deltar digitalt) 
 • Nulltoleranse – hva innebærer det? ved Kari Evensen, direktør for oppvekstavdelingen for statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Forutsetninger for å lykkes i arbeidet der barn opplever det vanskelig i sitt barnehagemiljø ved Kaja Vintervold Asmyhr, Mobbeombud i Vestfold og Telemark

09.50

Kvartetten utforsker og reflekterer sammen med innlederne.

Kvartetten: Vigdis Hermanrud, rådgiver/barnehagemyndighet, Jorun Margrethe Ulvestad, førsteamanuensis, Ragnhild Olsen, studentambassadør, Kathrine Brekke, assisterende styrer på Bjørnestien barnehage


10.00

Pause


10.15

Perspektiver fra barnehagefeltet

 • Sammen om barnehagekompetanse ved Ruth Berle, prosjektleder for barnehagebasert kompetanse utvikling på BLU, USN  
 • Aktivitetsplikt i barnehagen. Er barnehagelæreren bevisst sine valg? ved Randi Kristine Sønju, Pedagogisk leder i Hatten barnehage og i kombinasjonsstilling ved BLU, USN
 • Det må kles i barnehagens drakt ved Camilla Heimstad, styrerassistent Bjørnestien barnehage
 • Hvordan jobber vi nå etter 1/1, kontra før?  - eller på folkemunne blir planen vår kalt mobbeplan, ved Hilde Ekeberg Fliid, styrer Gulset barnehage.

10.55

Kvartetten utforsker og reflekterer sammen med innlederne.

Kvartetten er: Vigdis Hermanrud, rådgiver/barnehagemyndighet, Jorun Margrethe Ulvestad, førsteamanuensis, Ragnhild Olsen, studentambassadør, Kathrine Brekke, assisterende styrer på Bjørnestien barnehage


11.05

Pause


11.20

Perspektiver fra studenter

 • Aktivitetsplikt i praksis: tilbakemelding fra studenter og dilemmaer som kan oppstå. ved Tina Holtsdalen, studentdemokratiet Notodden
 • Studentperspektivet på aktivitetsplikt i barnehagen, ved Maria Løchen Westerlund, Ingrid Helgesen og Elise Vedeler, studentfasilitatorer på BLU, campus Vestfold

11.50

Kvartetten utforsker og reflekterer sammen med innlederne.

Kvartetten er: Vigdis Hermanrud, rådgiver/barnehagemyndighet, Jorun Margrethe Ulvestad, førsteamanuensis, Ragnhild Olsen, studentambassadør, Kathrine Brekke, assisterende styrer på Bjørnestien barnehage


12.00

Lunsjpause


13.00

Perspektiver fra forskere og fagmiljø i barnehagelærerutdanningen

 • Aktivitetsplikten og barnehagens språkpraksis for de yngste barnehagebarna ved Hein Lindquist, phd-kandidat.
  Lindquist tar utgangspunkt i hvordan barnehagens språkpraksis kan være til hinder for å skape et godt psykososialt miljø for minoritetsspråklige barn. Hvilke konsekvenser vil dette ha for barnehagens utforming av kvalitetsindikatorer.
 • Kindergarten teacher ́s psychosocial support of children in Norway and in Palestine ved Susan Lyden, universitetslektor og Ingrid R. Christensen, førsteamanuensis
 • Må alle være med? ved Rønnaug Sørensen, førstelektor
 • Hva betyr lovendringene for barnehagelærerutdanningen? Ved BLU-programledelsen: Marianne Olsen Santana, Mona Bjørnstad Aalvik, Therese Breen Brudevoll

13.45

Kvartetten utforsker og reflekterer sammen med innlederne.

Kvartetten er: Vigdis Hermanrud, rådgiver/barnehagemyndighet, Jorun Margrethe Ulvestad, førsteamanuensis, Ragnhild Olsen, studentambassadør, Kathrine Brekke, assisterende styrer på Bjørnestien barnehage


14.00

Pause


14.15

Hva kan aktivitetsplikten bety for forståelser for barnet og felleskapet i barnehagen, for utøvelse av barnehagepedagogikken, for barnehagelærerprofesjonen og for barnehagelærerutdanningen?

Utforsking og refleksjon over dagens perspektiver med Cathrine Frogh og Kvartetten: Vigdis Hermanrud, rådgiver/barnehagemyndighet, Jorun Margrethe Ulvestad, førsteamanuensis, Ragnhild Olsen, studentambassadør, Kathrine Brekke, assisterende styrer på Bjørnestien barnehage


15.20-15.30

Avslutning ved barnehagelærerutdanningen ved USN,

Kristin Danielsen Wolf, visedekan for barnehagelærerutdanningen