Erfaringskonferansen 2021: Aktivitetsplikt i barnehagen

Barnehagebarn på tur.

Aktivitetsplikt i barnehagen – hva betyr det for deg? Aktivitetsplikten er vedtatt. Lovendringene som skal sikre at alle barn har det trygt og godt i barnehagen er innført. Hva betyr det for deg som studerer, jobber, underviser eller arbeider i forvaltningen i barnehagesektoren?


20 Apr

Praktisk informasjon

Dette er tema for barnehagekonferansen vår 2021. Du får høre om erfaringer, dilemmaer, fakta og forskning om aktivitetsplikten.

Program

Med forbehold om endringer.


09.00

Velkommen ved barnehagelærerutdanningen i Drammen - Notodden - Porsgrunn - Vestfold, på USN.

Kristin Danielsen Wolf, visedekan for barnehagelærerutdanningen, Marianne Olsen Santana, programleder BLU-Drammen, Marita Skakstad Hatland, programleder BLU-Notodden, Mona Bjørnstad Aalvik, programleder BLU-Porsgrunn, Therese Breen Brudevoll, programleder BLU-Vestfold og Ruth Berle, prosjektleder for barnehagebasert kompetanseutvikling.

Konferansier: Cathrine Frogh, instituttnestleder ved fakultetet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved USN


09.10

Overordnede og etiske perspektiver

 • Åpning ved Grunde Almeland, Statssekretær i Kunnskapsdepartementet (deltar digitalt) 
 • Nulltoleranse – hva innebærer det? ved Kari Evensen, direktør for oppvekstavdelingen for statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Forutsetninger for å lykkes i arbeidet der barn opplever det vanskelig i sitt barnehagemiljø ved Kaja Vintervold Asmyhr, mobbeombud i Vestfold og Telemark
 

Kvartetten utforsker og reflekterer sammen med innlederne.

Kvartetten: Vigdis Hermanrud, rådgiver/barnehagemyndighet, Jorun Margrethe Ulvestad, førsteamanuensis på fakultetet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved USN, Ragnhild Olsen, barnehagelærerstudent og studentambassadør ved USN, Kathrine Brekke, assisterende styrer på Bjørnestien barnehage


10.00

Pause


10.15

Perspektiver fra barnehagefeltet

 • Aktivitetsplikt i barnehagen. Er barnehagelæreren bevisst sine valg? ved Randi Kristine Sønju, Pedagogisk leder i Hatten barnehage og i kombinasjonsstilling ved BLU, USN
 • Det må kles i barnehagens drakt ved Camilla Heimstad, styrerassistent Bjørnestien barnehage
 • Hvordan jobber vi nå etter 1/1 2021 med ny lov §41, kontra før den kom inn i Lov om barnehager? Er det greit at det kalles «mobbeplan» eller «mobbelov»?, ved Hilde Ekeberg Fliid, styrer Gulset barnehage.
 

Kvartetten utforsker og reflekterer sammen med innlederne.


11.00

Pause


11.15

Perspektiver fra banrehagelærerstudenter

 • Aktivitetsplikt i praksis: tilbakemelding fra studenter og dilemmaer som kan oppstå. ved Tina Holtsdalen, barnehagelærerstudent og representant i studentdemokratiet Notodden, USN                 
 • Studentperspektivet på aktivitetsplikt i barnehagen, ved Maria Løchen Westerlund, Ingrid Helgesen og Elise Vedeler, barnehagelærerstudenter og student-læringsfasilitatorer på BLU, campus Vestfold, USN
   

  Kvartetten utforsker og reflekterer sammen med innlederne.


12.00

Lunsjpause


13.00

Perspektiver fra forskere og fagmiljø i barnehagelærerutdanningen

 • Aktivitetsplikten og barnehagens språkpraksis for de yngste barnehagebarna ved Hein Lindquist, universitetslektor og phd-kandidat på fakultetet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved USN
 • Kindergarten teacher ́s psychosocial support of children in Norway and in Palestine ved Susan Lyden, universitetslektor på fakultetet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved USN og Ingrid R. Christensen, førsteamanuensis i pedagogikk på fakultetet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved USN
 • Må alle være med? ved Rønnaug Sørensen, førstelektor på fakultetet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved USN
 • Hva betyr lovendringene for barnehagelærerutdanningen? ved Marianne Olsen Santana, Mona Bjørnstad Aalvik, Therese Breen Brudevoll programledere på BLU, fakultetet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved USN
 

Kvartetten utforsker og reflekterer sammen med innlederne.


14.00

Pause


14.15

Hva kan aktivitetsplikten bety for forståelser for barnet og felleskapet i barnehagen, for utøvelse av barnehagepedagogikken, for barnehagelærerprofesjonen og for barnehagelærerutdanningen?

Utforsking og refleksjon over dagens perspektiver med Cathrine Frogh og Kvartetten: Vigdis Hermanrud, rådgiver/barnehagemyndighet, Jorun Margrethe Ulvestad, førsteamanuensis på fakultetet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved USN, Ragnhild Olsen, barnehagelærerstudent og studentambassadør ved USN, Kathrine Brekke, assisterende styrer på Bjørnestien barnehage


15.20-15.30

Avslutning ved barnehagelærerutdanningen ved USN,

Kristin Danielsen Wolf, visedekan for barnehagelærerutdanningen