Hva skjedde med barnehagen våren 2020?

Våren 2020 ble det gjort mange og unike erfaringer i barnehagen. Vi deler erfaringer ved ulike sider av barnehagehverdagen og refleksjoner om denne spesielle våren.


21 Oct

Praktisk informasjon

Lenke til streaming av konferansen

Tolv innledere, i all hovedsak barnehagelærere, deler erfaringer fra hva som skjedde i deres barnehage våren 2020. 

En kvartett bestående av Turid Thorsby Jansen, tidl. førstelektor ved USN, Kjetil Steien, rådgiver ved barnehagemyndigheten i Skien, Aina Wøien, daglig leder ved Nærsnes Kystbarnehage i Asker og visedekan for barnehagelærerutdanningen ved USN, Kristin Danielsen Wolf – skal lede oss gjennom dagen ved å samtale med innlederne - stille spørsmål og reflektere, og bidra til å skape en rød tråd gjennom temaer i programmet.

Morten Solheim fra Utdanningsforbundet er tilstede gjennom hele dagen, og bidrar i den avsluttende diskusjonen.

Last ned endelig program

Det serveres kaffe, lunsj og kake/frukt på Union Scene i Drammen.