Blogger om psykisk helse og rus

Kvinne alene i folkemengde.
Illustrasjonsfoto.

«Forskerspirene» Esther Ogundipe og Knut Ivar Bjørlykhaug skriver for Forskning.no om aktuelle temaer knyttet til psykisk helse- og rusfeltet.


Gjennom den nyoppstartede bloggen «Psykisk helse og rus» hos Forskning.no ønsker høgskolelektor Esther Ogundipe og forskningsmedarbeider Knut Ivar Bjørlykhaug å bidra til folkeopplysning samt skape og kommentere samfunnsdebatt.

Deres aller første innlegg tar for seg hva som kan være hjelpsom hjelp i forbindelse med psykiske kriser:

«Hjelp i psykisk helsefeltet har opp gjennom historien ofte vist seg å være alt annet enn hjelpsom. Selv om vi har kommet et godt stykke på vei i samarbeidet mellom brukere og profesjonelle, ser det fortsatt ut til at den profesjonelle definisjonen av innholdet i hjelpen som tilbys i feltet, er suveren».

Les hele innlegget her

Andre HSN-blogger hos Forskning.no: