Esther Ogundipe

Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Drammen (15016)
PhD stipendiat, med tilknytning til NRF prosjeket "From double trouble to dual recovery". Jeg har en master og bachelor i Klinisk psykologi fra England. Forskningsinteresser: recovery & ROP-utfordringer (PhD prosjekt), alkohol i arbeidslivet, demens og seksualitet, peer support og barnevern i et minoritetsperspektiv.

Kompetanse

Klinisk psykologi
Kvantitative metoder

 

 

 

CV

Se LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/estherogundipe/

Publikasjoner

Artikler 

Ogundipe, Esther, Marit Borg, Tommy Sjåfjell, Knut-Ivar Bjørlykhaug and Bengt Karlsson. (2019). Service Users’ Challenges in Developing Helpful Relationships with Peer Support Workers. Scandinavian Journal of Disability Research, 21(1), pp. 177–185. DOI: https://doi.org/10.16993/sjdr.580  ​

Andvig, E., Sælør, K.T & Ogundipe, E. (2018). Harm reduction in a Norwegian housing first project: a qualitative study of the treatment providers’ practice. Advances in Dual Diagnosis, 11(1), 4-15.
DOI: https:// doi.org/10.1108/ADD-08-2017-0015

Karlsson, B., Borg, M., Ogundipe, E., Tommy Sjåfjell og Knut Ivar Bjørlykhaug. (2017). Aspekter ved samarbeidsrelasjoner mellom erfaringsmedarbeidere og brukere i psykisk helse- og rustjenester: En kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift,13(2). Available at:  
(in Norwegian)​

Vandrevala, T., Chrysanthaki, T., & Ogundipe, E. (2017). Behind Closed Doors with open minds? A qualitative study exploring nursing home staff’s narratives towards their roles and duties within the context of sexuality in dementia. International Journal of Nursing Studies, 74, 112-119

 

Forskningsrapporter

Bank, R.M, Borg, M., Sjåfjell, T. L., Ogundipe, Esther. Johnson, T. A. & Karlsson, B. (2018). Recoverydannelse i Drammen kommune og Nedre Eiker kommune. Available atr: (in Norwegian)

Borg, M., Sjåfjell, T.L., Ogundipe, E. & Bjørlykhaug, K. I. (2017). Brukeres erfaringer med hjelp og støtte fra erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse og rus. Available at:  (in Norwegian)

 

Konferanser 

Vandrevala, T,  Chrysanthaki, T. & Ogundipe, E. (2017). “Dementia has got nothing to do with sexuality, when you have dementia that sexual side is gone”: Understanding nursing home staff’s narratives on their roles and duties about sexuality in dementia. 32nd International Conference of Alzheimer’s Disease International Kyoto, Japan, 26th – 29th April 2017.

Vandevala , T., Chrysanthaki, T. & Ogundipe, E. (2016) “Behind Closed Door with Open Minds”: Understanding Nursing Home Staff’s Narratives towards their Roles and Duties within the context of Sexuality in Dementia. Alzheimer's Europe Conference, Copenhagen, Denmark

Vandevala , T., Chrysanthaki, T. & Ogundipe, E. (2016) “Behind Closed Door with Open Minds”: Understanding Nursing Home Staff’s Narratives towards their Roles and Duties within the context of Sexuality in Dementia. British Society of Gerontology (BSG), University of Stirling. Scotland​

van den Akker O, Ogundipe E and Gjolberg S, Middlesex University, London UK.‘Sexual expression amongst Norwegian older residents and care staff’ (poster). Society for Reproductive and Infant Psychology, Malta, Sept 15-17 2014.

 

Annet 

Jonassen, R. & Ogundipe, E. (2017). Arbeidslivets uverdighetsstempel. Available at:  (in Norwegian)

World Association for Psychosocial Rehabilitation. (2019). Responding to complex emerging needs in mental health with new WAPR leadership, after the World Congress in Madrid 2018. WAPR e-bulletin, 42. Available at:​

World Association for Psychosocial Rehabilitation. (2017). WAPR World Congress Madrid 2018. WAPR e-bulletin, 41. Available at: http://www.wapr.org/released-wapr-bulletin-no-41/