Doktorgrad på menneskelige faktorer til sjøs

Jørgen står på broa.
Interaksjon mellom mennesker og teknologi, og hvor sikkert og effektivt oppgavene løses, er noe av det Jørgen har sett på i sin doktorgrad. Her er han på kontrollrom ombord på Akofs Seafarer gjennom sin nåværende jobb i Safetec Nordic. 20. april disputerer han.

Jørgen Ernstsen (30) er den første doktorgradskandidaten ved USN som disputerer på programmet i nautiske operasjoner.


Jørgen hadde tatt en mastergrad i psykologi før han startet på doktorgraden i nautiske operasjoner. Etter fire intense år som stipendiat ved USN forsvarer han nå graden philosophia doctor (ph.d.) – digitalt – mandag 20. april.

I doktorgradsarbeidet har han tatt for seg måling av prestasjonen til operatører i krevende maritime operasjoner, der målet har vært å redusere subjektive vurderinger.

– Forskning og granskningsrapporter peker på menneskelig svikt som en av årsakene til ulykker og nesten-ulykker. Maritime ulykker kan være ekstremt kostbare for samfunnet, både med tanke på menneskeliv, økonomi og miljømessige innvirkninger. Jeg har forsket på et tidsaktuelt område med en reell og anvendt innvirkning på nautiske operasjoner, sier Jørgen Ernstsen.

Doktorgraden i nautiske operasjoner er en fellesgrad der fire høyere utdanningsinstitusjoner har gått sammen om å tilby én doktorgradsutdanning (ph.d.). Disse fire institusjonene er Universitetet i Sørøst-Norge (USN), NTNU Ålesund, UiT Norges Arktiske Universitet og Høgskulen på Vestlandet.

LES OGSÅ: USN får sitt første senter for fremragende undervisning

Er med på noe stort

Samarbeidet er et resultat av utviklingsprosjektet MARKOM2020, som de fire utdanningsinstitusjonene står bak.

22 stipendiater er i dag knyttet til doktorgradsprogrammet og er fordelt på de ulike institusjonene. Stipendiatene har truffet hverandre på de årlige samlingene, og det har Ernstsen satt stor pris på. 

Odd Sveinung Hareide fra NTNU og Sjøkrigskolen, var den første som disputerte til doktorgraden i nautiske operasjoner. Ernstsen er andremann ut, og USNs første kandidat til å disputere.

– Som doktorgradsstudent på nautiske operasjoner har jeg fått vært med i front av maritime prosjekter i Norge og siden Norge er ledende i verden innen maritim næring, så føles det som man er med på noe stort. At vi også har fått tildelt et Senter for fremragende utdanning, viser at vi er ledende på dette.

Doktorgradsprogrammet i nautiske operasjoner består av nautikk og ulike perspektiver på maritime operasjoner. Jørgen har i dag jobb på Safetec Nordic og får brukt kompetansen som han har opparbeidet seg gjennom sin doktorgrad.

– Min doktorgrad har vært innenfor maritim utdanning og trening. Teorien, metodene og verktørene man bruker i forskningen er også relevant utover kun den maritime industrien. Kunnskapen jeg har lært er også viktig med tanke på de nye teknologiske utfordringene som skipsfarten vil møte.

Klar for arbeidslivet

Som en del av doktorgradsarbeidet har Ernstsen tilhørt forskergruppen TARG.  Forskningsgruppen samarbeider med industrien, universiteter nasjonalt og internasjonalt.

Planen var at Jørgen skulle disputere torsdag 2. april, men på grunn av korona-situasjonen har disputasen blitt utsatt til 20. april.

– Det blir en digital disputas på meg, så disputasmiddagen får heller komme på et senere tidspunkt, når situasjonen tillater det. Jeg er veldig klar til å bli ferdig nå..

– Hvor tror du at du er om 10 år?

– Om ti år hadde det vært kult å lede et EU-prosjekt om fremtidens shipping. Jeg har lyst til å gi tilbake til samfunnet etter alt jeg har lært med 9 år med høyere utdanning

LES OGSÅ: USN øker mest i doktorgrader

Doktorgrad i nautiske operasjoner

Doktorgradsstudiet i nautiske operasjoner er en fellesgrad mellom Universitetet i Sørøst-Norge (USN), NTNU ÅlesundNorges Arktiske Universitet og  Høgskolen på Vestlandet.

Samarbeidet er et resultat av utviklingsprosjektet MARKOM2020, som de fire utdanningsinstitusjonene står bak.

I tillegg til doktorgraden i nautiske operasjoner tilbyr USN også doktorgradsutdanning innen anvendte mikro- og nanosystemer, kulturstudier, markedsføringsledelse, pedagogiske ressurser og læreprosesser, personorientert helsearbeid, prosess-, energi- og automatiseringsteknikk og økologi