USN får sitt første Senter for fremragende utdanning

Statsråd Iselin Nybø tar styringen på det maritime simulatorlaboratorium på USN. Til venstre professor Salman Nazir og bachelorstudent i nautiske operasjoner, Adrian Andersen.
Statsråd Iselin Nybø tar styringen på et maritimt simulatorlaboratorium på USN. Til venstre professor Salman Nazir og bachelorstudent i nautiske operasjoner, Adrian Andersen.

Statsråd Iselin Nybø kom med beskjeden om at USN får tildelt sitt første Senter for fremragende utdanning (SFU) for satsingen på maritim kompetanse for en digital framtid.

SFU er en nasjonal prestisjeordning som skal stimulere fremragende kvalitet i norsk høyere utdanning.

Ordningen finansieres av Kunnskapsdepartementet, og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) står for forvaltningen.

Et viktig mål for SFU’ene er å få andre utdanningsmiljøer til å ta i bruk kunnskap og erfaring som disse sentrene har utviklet. Og dere er i aller høyeste grad et utdanningsmiljø til inspirasjon og støtte for andre, sa Iselin Nybø under offentliggjøringen på USNs campus Vestfold.

Med tildelingen følger også en sum på opptil 36 millioner norske kroner fordelt over fem år. 

Simulatortrening

Tildelingen kommer på bakgrunn av USNs Centre of Excellence in Maritime Simulator Training and Assessment (COAST). Sentralt i COAST står bruk av simulering, virtual reality og lignende undervisningsmetoder, som skal gi studenter økt digital maritim kompetanse og forberede dem på arbeidslivet.

COAST er et strålende eksempel på høyere utdanning som tenker nytt, som er tett på arbeidslivet og som tar i bruk digitale og praksisnære undervisningsformer, sa Nybø.

COAST springer ut fra et samarbeid mellom USN, NTNU Ålesund, UiT og HVL, og har som formål å være verdens ledende leverandør av simulatortrening og vurdering for maritim utdanning.

Fagmiljøene som får denne statusen er fremragende på et internasjonalt nivå. De har vist at de er nyskapende i sitt arbeid med utdanning og har store ambisjoner for videre utvikling, sier Direktør i Diku, Harald Nybølet.

Instituttleder for teknologi og sikkerhet fra UiT, Yngve Birkelund professor Salman Nazir fra USN, statsråd Iselin Nybø, USN-rektor Petter Aasen, prorektor ved UiT Liv Grimstvedt, DIKU-direktør Harald Nybølet, instituttleder for maritime operasjoner ved USN, Anne Karin Bottenmark

Student-sentrert

– Oppdraget vårt er å fremme student-sentrert læring gjennom innovativ simulatorbasert utdanning. Målet er å utruste studentene med nødvendige ferdigheter og kunnskaper for å kunne utmerke seg i en maritim næring i utvikling, sier professor Salman Nazir ved USN, som er vitenskapelige leder for COAST.

Gjennom COAST blir studenter – sammen med instruktører, forskere og akademiske og industrielle partnere – involvert i spennende utviklingsarbeid. Studentene kan delta som laboratorium-assistenter og bidrar i utviklingen av blant annet nye scenarier for simulering, 24/7-kapasitet på simulatortrening, ny læreplan og nye former for vurderingspraksis på alle fire samarbeidsinstitusjoner.

– Helt i front

Norge besitter en lang og rik maritim arv. Det er en av verdens største og mest teknologisk avanserte sjøfarende nasjoner. Norsk maritim næring er kunnskapsintensiv og bidrar betydelig til det nasjonale BNP ved å sysselsette 90 000 mennesker og generere verdier på 14,5 milliarder euro per år.

Norge er verdens femte største skipseiernasjon og har en anerkjent status innen maritim forskning samt en betydelig kompetanse innen maritim utdanning og opplæring. Statsråden mente at USN hadde knekt koden for utdanningskvalitet og arbeidsrelevans. 

– Simuleringen gir studentene en viktig kompetanse som forbereder dem på en maritim næring. Det er knapt noen uker siden dere fikk utdanningskvalitetsprisen for industrimasteren i system enginering og nå et senter for fremragende utdanning.  Det er bra jobba, avsluttet Nybø.

Senter for fremragende utdanning(SFU)

 • SFU er en nasjonal ordning for å stimulere fremragende kvalitet i norsk høyere utdanning.

 • Utdanningsmiljøer med SFU-status kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen.

 • SFU-status tildeles for fem år med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering.

 • Det finnes per i dag 12 Sentre for fremragende utdanning.

 • Ordningen ble opprettet i 2010 og finansieres av Kunnskapsdepartementet.

 • Fra og med 2019 forvalter Diku ordningen.

Centre of Excellence in Maritime Simulator Training and Assessment (COAST)

 • COAST har som formål å være verdens ledende leverandør av simulatortrening og vurdering for maritim utdanning.
   
 • Gjennom COAST blir studentene utrustet med nødvendige ferdigheter og kunnskaper for å kunne utmerke seg i en maritim næring i utvikling.
   
 • COAST er et konsortium innen maritim utdanning. Universitetet i Sørøst-Norge er vertsinstitusjon, mens Høgskulen på Vestlandet, NTNU Ålesund og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet er samarbeidspartnere.
 • Sentralt i senteret står bruk av simulering, virtual reality og lignende undervisningsmetoder som skal gi studenter økt digital maritim kompetanse og forberede dem på arbeidslivet.
   
 • Senteret har utgangspunkt i Markom2020, et utviklingsprosjekt med mål om å heve kompetansen til norske sjøfolk, og er et eksempel på samarbeid og arbeidsdeling innen maritim profesjonsutdanning. Institusjonene jobber sammen for å utvikle ny kunnskap og infrastruktur som kan deles.
   
 • Senteret er lokalisert ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) på Bakkenteigen i Vestfold. USN er en ny institusjon i SFU-sammenheng, og det første av de nye universitetene til å være vertsinstitusjon for en SFU.

keyboard_backspace Besøk COAST-nettsidene her