Utdanningskvalitets-prisen til USNs industrimaster

Iselin Nybø og Morten Melaaen hilser. foto.
PRIS: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø overreker Utdanningskvalitetsprisen 2019 på vegne av Diku til USN og TNM-dekan Morten Christian Melaaen. (Foto: Stian Kristoffer Sande).

Universitetet i Sørøst-Norge er tildelt Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2019 for sin industrimaster i Systems Engineering. – Et fremragende tiltak, sier juryen.

– Dette er kjempestort. Vi har jobbet hardt med å utvikle noe nytt, og vi er kjempeglade for å motta denne prisen, sier Silja Sverreson, prosjektleder for USN Industriakademi.

Tirsdag mottok USN Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning foran en samlet UH-sektor under Universitets- og høgskolerådskonferansen 2019.

Universitetet belønnes for arbeidet med industrimasterprogrammet i Systems Engineering, et egenutviklet studietilbud som lar studentene bruke halve studietiden som ansatt i en relevant bedrift.

Iselin Nybø, dekan Morten Melaaen, professor Gerrit Jan Muller, student Leyan Salih, Silja Sverreson og student Kent Aleksander Kjeldaas. foto.

LES OGSÅ: Dette er USNs industrimasterprogram

Bedrifter former kandidater selv

Noe av det unike med Systems Engineering-studieløpet er at studenter blir ansatt i en 3-års midlertidig stilling som ingeniør i en av USNs mange partnerbedrifter.

– Der jobber vi på samme vilkår som andre ansatte, som vil si at vi får høyst relevant praksis samtidig som vi hever lønn, sier industrimasterstudent Kent Aleksander Kjeldaas.

– Vi får en fot innenfor industrien vi aldri ellers ville fått, som gir fordeler i form av erfaring og kontaktnettverk.

Den andre halvdelen av tiden bruker studentene på rene studier, der de kan fordype seg i bestemte fagområder som bedriftene har behov for kompetanse i.

– Når vi møtes på universitetet for å jobbe med fag tar vi utgangspunkt i virkelige opplevelser og oppgaver vi har møtt på i bedriftene. Dermed kan vi jobbe med å løse reelle utfordringer for bedriftene, og den ferske kunnskapen med potensielle løsningsforslag tar vi med oss tilbake til jobben. 

Undervisningen foregår gjennom fire ukesamlinger per studieår, samt eksamensoppgaveperioder som går over 10 uker.

Kent Aleksander Kjeldaas. foto.
LES OGSÅ: Klar tale til ministeren: – Jeg synes industrimaster er fantastisk

Kobler akademia og arbeidsliv tettere

– Dette er et fremragende tiltak som hever kvaliteten på utdanningen på en forbilledlig måte, sier Harald Nybølet, direktør i Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). 

Det er Diku som deler ut Utdanningskvalitetsprisen. Årets jury sier de er spesielt imponert over den nyskapende og gjennomtenkte måten industrimasterprogrammet kombinerer ulike komponenter som til sammen gir tettere koblinger mellom akademia og arbeidslivet.

– Hvert av tiltakene er nyskapende, og ved å se de i sammenheng kan man forstå hvordan hele studiemodellen kan defineres som innovasjon, sier Roger Säljö fra Gøteborgs universitet, som har ledet juryens arbeid.

Petter Aasen, rektor ved USN, sier studieprogrammet samsvarer godt med USNs målsetning om å styrke samspillet mellom utdanning, forskning og arbeids- og næringsliv.

– Vi vil legge til rette for at studenten skal få oppdatert kunnskap både fra forskning og arbeidsliv, og tilføre kunnskap til bedriftene i vår region. Vi mener at vi på denne måten kan bidra til innovasjon og utvikling.

Morten Melaaen på talerstolen under UHR-konferansen 2019. foto.

LES OGSÅ: Følger drømmen og får lønn under studiene

Høy tilfredshet

System Engineering-programmet så dagens lys i 2006, da Kongsbergindustrien henvendte seg til daværende Høgskolen i Buskerud og sa de hadde behov for mer kompetanse innen systems engineering.

– Vi opprettet derfor en utdanning der Kongsberg-klyngen la premissene for hva studentene skulle lære. Industrimasterprogrammet har i større grad sikret at vi svarer opp næringslivets og samfunnets behov for kompetanse, samtidig som studentene blir mer attraktive for arbeidsgivere, forteller Sverreson.

Foruten at det tette samarbeidet mellom akademia og næringslivet gir høyt kvalifiserte kandidater, viser det seg at studentene også trives godt under studietiden.

– Studentene har vist høy og vedvarende tilfredshet med studiet og tall på gjennomstrømming ligger betydelig høyere enn det som er snittet for masterprogram ellers i sektoren. Undersøkelser viser også at andelen av uteksaminerte kandidater som er sysselsatt i relevant arbeid er høy.

Silja Sverreson. foto.

LES OGSÅ: Industrimaster-Leyan jobber på Norges største digitaliseringsprosjekt

Utdanningskvalitets-prisen for høyere utdanning

En årlig pris som belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet og skal stimulere institusjoner og fagmiljøene.

Deles ut i 2019 av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU).

USN industriakademi 

Basert på erfaringene fra arbeidet med industrimasteren i Systems Engineering ble USN Industriakademi etablert i 2017. I dag er industrimastermodellen utvidet til å gjelde følgende studieprogrammer:

USN samarbeider med 86 ulike partnerbedrifter tilknyttet de ulike programmene.