• Aktuelt»
  • Nyhetsarkiv»
  • Industrimaster-Leyan jobber på Norges største digitaliseringsprosjekt

Industrimaster-Leyan jobber på Norges største digitaliseringsprosjekt

Tidligere system engineering-student ved USN, Leyan Salih, på Bane Nor kontoret i Oslo. foto.
Overingeniør: Leyan Salih inne på trafikkstyringssentralen på Oslo Sentralstasjon. Hun er del av den store arbeidsstyrken hos Bane NOR som jobber med å fornye jernbanens signalanlegg over hele landet. (Foto: Stian Kristoffer Sande).

Leyan Salih er overingeniør i Bane NOR, og åpner daglig Systems Engineering-"verktøykassa" hun har med seg fra masterudanningen ved USN. – Jeg vil si at all teorien på studiet er relevant for det jeg gjør i hverdagen min.

Hva går jobben din ut på?

– Jeg jobber i Bane NOR innen digitalisering av jernbanen i en enhet som heter ERTMS-Programmet (European Rail Traffic Management System). Vi skal oppgradere dagens signalanlegg til et standardisert europeisk system (ekstern lenke), slik at tog kan kjøre på tvers av landegrensene. ERTMS-programmet har tre hovedprosjekter som henholdsvis heter, Signalling System, Onboard og TMS (Traffic Management System). Jeg jobber i sistnevnte med å utvikle et verktøy for toglederne. Dette verktøyet skal benyttes for å planlegge og styre togtrafikken i et sentralisert system. Systemet skal også gi sanntidsinformasjon til alle reisende, samt alle andre aktører i togframføringen.

Hvorfor mastergrad innen Systems Engineering?

– Jeg ønsket å jobbe med både teknologi, mennesker og ledelse, og med Systems Engineering bakgrunn kan man jobbe med nettopp dette. Systems Engineering handler om å ha en helhetlig systemforståelse, slik at man kan se hvordan det ene påvirker det andre. Videre handler det om å bruke riktig metoder og verktøy for å håndtere store og komplekse prosjekter. Med mastergrad i Systems Engineering får du opparbeidet deg jobberfaring mens du studerer. Du lærer derfor på en helt annen måte, og er allerede vant til å jobbe i en høyteknologisk bedrift før du er ferdigutdannet.

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

– Arbeidshverdagen min går ut på å skaffe oversikt over hvordan teknologiendringene og menneskene spiller sammen. En av hovedoppgavene jeg har i dag er å planlegge testing og integrasjon. Dette innebærer mye workshops med ingeniørene, lederne, leverandører og de som skal benytte seg av systemene vi utvikler - som i TMS-prosjektets tilfelle er toglederne.

Hva er det beste med jobben din?

– Det morsomste med denne jobben er at man er med å digitalisere den norske jernbanen. ERTMS-programmet er også forankret i samfunnsansvaret vi har, som gjør det ekstra motiverende. Det er veldig artig å være en del av denne digitaliseringen. 

Hvordan opplevde du studietiden?

– Studietiden var veldig spennende. Siden USN plukker ut studentene til masterprogrammet ved å utføre intervjuer, blir klassene bestående av mange interesserte og engasjerte personer. Det var utrolig deilig å sitte på samlinger med en så dyktig gjeng med medstudenter. Alle var flinke til å dele og reflektere rundt sine egne og andres erfaringer fra bedriftene vi jobbet i, og på den måten lærte vi også mye om hvordan vi kommuniserer med andre. Klassemiljøet var inkluderende, og besto av en fin blanding av dedikerte studenter både med og uten arbeidserfaring.

Hvordan gikk du frem for å få jobb etter studiet?

– Som en del av mastergraden jobbet jeg i en bedrift innen offshoreindustrien. Jeg jobbet først som prosjektingeniør, og etter hvert som teknisk prosjektleder. De fleste på studiet fleste fortsetter å jobbe i den bedriften de jobber hos under mastergraden, men jeg gikk videre til en annen bedrift. Jeg søkte jobb hos Bane NOR på høsten av det siste året på studiet, og fikk jobbtilbud før jeg hadde levert masteroppgaven. Man stiller veldig sterkt som søker med en mastergrad som også gir deg arbeidserfaring, noe Bane NOR også uttrykte under intervjuet.

Hvilken nytte har du av studiet i den jobben du har nå?

– Med mastergrad i Systems Engineering lærer du å jobbe. Jeg opplever at jeg har en Systems Engineering-verktøykasse som jeg åpner hver gang jeg skal løse en oppgave. Jeg har lært meg evnen til å stille riktige spørsmål, planlegge og deretter løse oppgaven. Alle Systems Engineering fag er casebasert, så jeg fikk god trening i gruppearbeid, presentasjon og kommunikasjon. Jeg vil si at all teorien på studiet er relevant for det jeg gjør i hverdagen min. Akkurat det tror jeg ikke mange tidligere studenter kan si.   

Hvorfor valgte du Master of Science i Systems Engineering ved USN?

– Jeg hadde ikke hørt om Systems Engineering før jeg oppdaget det da jeg skulle velge en mastergrad. Da jeg forstod at med denne bakgrunnen får jeg jobbe innen ledelse med både mennesker og teknologi var dette et enkelt valg. En annen stor fordel er selvfølgelig at du får lønn når du jobber under studiet. Masterprogrammet inkluderer også et utveklingssemester til Stevens Institute of Technology i USA, der det er flere spennende fag man kan velge. Jeg fikk bo på Manhattan i 6 måneder, som var en opplevelse jeg aldri vil glemme.    

Hvilke tips har du til kommende studenter?

– Det er ikke alltid like lett å vite «hva man vil bli når man blir stor», men med en mastergrad i Systems Engineering ved USN får du muligheten til å ta forskjellige fag, samt utfordre deg selv som ingeniør i en bedrift. Et tips er at du burde velge en retning som du selv syns er interessant, der du kan utvikle deg hele tiden og bli dyktig på noe du trives å jobbe med.

Fakta

Fakultet: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag.

Navn: Leyan Salih

Alder: 28

Kommer fra: Mandal

Bosted: Oslo

Studiet du tok: M.Sc. Systems Engineering - Industrimaster

Når studerte du: 2014 – 2017

Jobber som: Overingeniør i Bane Nor.