Iryna får arbeidstrening på HSN

Iryna og Nina Martinsen. Foto
F.v: Iryna Zenina og seniorrådgiver Nina Martinsen, som er ansvarlig for tilbudet ved HSN. - Nina har alltid tid til meg, sier Iryna.

Iryna Zenina fra Ukraina får brukt kompetansen i markedsføring gjennom arbeidstrening på HSN. Nå lanseres et nytt opplegg for flyktninger, innvandrere og andre med behov for arbeidstrening. Både fakultetene og de administrative avdelingene får muligheten til å gjøre en forskjell.


Tekst og foto: Jan-Henrik Kulberg

- Jobben min var mye av livet mitt hjemme i Donetsk.  Jeg underviste på Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhailo Tugan-baranovsky
og drømmer om å undervise igjen, sier Iryna med et smil.  

I Donetsk underviste hun i markedskommunikasjon for bachelor- og masterstudenter.

Forskningsassistent på HSN

I likhet med mange andre har hun kommet til Norge med en akademisk kompetanse som hun ikke har fått brukt. Inntil januar i år.  Nå har hun vært fire måneder ved campus Vestfold, som forskningsassistent ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap på Handelshøyskolen.

Kostnadene dekkes av NAV, og det administrative arbeidet håndterer Nina Martinsen, seniorrådgiver i Seksjon for rekruttering og personalforvaltning.

For Iryna startet det med at hun fikk kontakt med Stella - Røde Kors kvinnesenter i Tønsberg, og   og dro på en karrieredag for flyktninger og innvandrere på campus Vestfold, i regi av Maija Heinilä, prosjektleder for HSN for flyktninger/Akademisk dugnad for flyktninger.

- Noe av det mest givende jeg har jobbet med

Dette prosjektet går ut 2017. Et av tiltakene, arbeidstrening, er skilt ut av prosjektet og har blitt et permanent tilbud ved HSN. Nina Martinsen har ansvar for dette tilbudet.

Nå sitter Iryna her og ser på Nina med et smil. De møtes hver uke.

- Nina har alltid tid til meg. Hvis jeg har spørsmål eller problemer kan jeg alltid kontakte henne eller Maija.

Nina selv sier dette er noe av det mest spennende og givende hun har jobbet med i sin tid på høyskolen.

- Vi kan være med på å gi mennesker noe av identiteten sin tilbake, ved at de får bruke kunnskapen sin og jobbe med det de kan.  La oss åpne oss opp mot mennesker som trenger det.    

Iryna Zenina og Nina Martinsen. Foto
Vært med på fastelavnsfest

- Selvfølgelig må vi kunne gi bort noen timer i uken til disse menneskene.  Vi kan ikke love noen jobb, men det vi gjør kan være et viktig skritt på veien.  Ikke minst kan vi lære mye av dette selv.  Jeg har allerede fått et innblikk i Irynas liv og bakgrunn, og blitt invitert med på aktiviteter som jeg aldri ville gått på ellers.  Jeg har for eksempel vært med henne på fastelavnsfest i den norsk-russiske foreningen «Kalina» i Tønsberg.  Det var mye pannekaker, kaker og underholdning, sier Nina muntert.

Hun sitter nå med en liste på 20 personer fra flere verdensdeler.  Alle med enten doktorgrad, master- eller bachelorutdanning fra hjemlandet. Nå håper Nina at de skal få et tilbud ved fagmiljøer eller administrative avdelinger.

Nina tar det administrative

- Det er viktig å få frem at de som stiller opp som mentorer og tar i mot personer til arbeidstrening, ikke får en stor ekstra-belastning med administrativt arbeid.  Jeg tar meg av det administrative.  Oppgavene til våre ansatte vil først og fremst handle om den personlige kontakten og faglige oppfølgingen.  Det er et hovedpoeng at de som kommer til oss skal få oppgaver som de er utdannet for.  De skal jobbe med faget sitt, på et nivå som vi tilpasser.  De skal ikke være kaffe-hentere eller kopi-assistenter, sier Nina.

Umar  - Irynas mentor

Førsteamanuensis Umar Burki har vært Irynas mentor ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap. Umar Burki. Foto

Han sier det har vært fint å få henne som kollega.

- Det var veldig enkelt for meg å si ja, da Maija kom og spurte om jeg ville ha en assistent. Siden Iryna hadde doktorgrad i marketing og undervist på universitetsnivå, så tenkte jeg at hun kunne bidra i forskningsarbeidet mitt.  Hun har gjort en kjempegod jobb. Hun har blant annet jobbet med temaer innen Cross-Cultural management, Business-to-Business Relationships, og Green Supply Chain Practices

Levert to artikler

Umar sier hjelpen fra Iryna har gjort at han har kunnet levere to artikler, i løpet av perioden hun har vært ved instituttet.  I tillegg har hun bidratt med blant annet å gå igjennom tidligere publisert forskningslitteratur. 

- Hun har laget tabeller med litteratur-oversikter som har vært til stor hjelp.  Min opplevelse av å være med på dette har vært veldig god.  Det er flott at Nina tar det administrative, fordi jeg har mye å gjøre.  Jeg hjelper Iryna faglig, og med å bli kjent med de andre i miljøet på instituttet, sier Umar Burki.

Selv skryter Iryna av miljøet på instituttet:

- Jeg må si at alle på instituttet hjelper meg hver dag.  Jeg har følt meg velkommen fra første dag her.  Det er veldig gode kollegaer, og de minner meg om kollegaene mine fra Ukraina. 

Akademisk praksis ved HSN
 

 • HSN har etablert et tilbud om arbeidstrening for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning, og personer med behov for arbeidstrening og tilrettelegging.

 • 38 personer har søkt på ordningene.

 • Pr. november 2017 har 15 fått kontrakt om arbeidstrening eller undervisning.

 • De kommer fra: Syria, Eritrea, Norge, Ukraina, Polen, Reunion og Makedonia.

 • Deltakerne har utdanning på bachelor-, master og ph.d. – nivå innenfor bl.a. teknologi, økonomi, markedsføring og utviklingsstudier.

 • Tilbudet finansieres i hovedsak av NAV, og inkluderer både Akademisk dugnad for flyktninger og Samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.
   
 • I oktober 2015 vedtok høyskolestyret å etablere et tilbud til flyktninger.
   
 • Dette vedtaket førte til etableringen av HSN for flyktninger/Akademisk dugnad for flyktninger, som et toårig prosjekt.
   
 • Tilbudet om arbeidstrening ble skilt ut fra dette prosjektet, og overført til Personal- og organisasjonsavdelingen fra 1.1.17, som en permanent ordning.
   
 • Seniorrådgiver Nina Martinsen har ansvaret for ordningen.
   
 • Målet er at både fakulteter og administrative avdelinger skal ta imot egnede personer, og stille med mentorer for disse.

 • Det er en tydelig ansvarsfordeling, der Nina Martinsen ved Seksjon for rekruttering og personalforvaltning tar de administrative oppgavene og kontakten med NAV.
   
 • Mentorenes rolle handler om å gå igjennom CVer for aktuelle kandidater, gi et faglig tilbud, sørge for arbeidsoppgaver og integrering i miljøet.  I tillegg delta på oppfølgingssamtaler etter behov, og bidra til en bekreftelse når arbeidstreningen avsluttes.