Jonas besøkte Vitensenteret

Aud Mette Myklebust er fagansvarlig for HSNs radiografutdanning, og fortalte Gahr Støre om hvordan høyskolen nå utdanner radiografer som kan drive bildediagnostikk.  Foto
Aud Mette Myklebust er fagansvarlig for HSNs radiografutdanning, og fortalte Gahr Støre om hvordan høyskolen nå utdanner radiografer som kan drive bildediagnostikk.

Ap-leder Jonas Gahr Støre besøkte Vitensenteret helse og teknologi, og fikk høre om HSNs forskning og undervisning på ny teknologi i helsevesenet.


Tekst, foto og video: Jan-Henrik Kulberg

Støre besøkte campus Drammen sammen med stortingsrepresentantene Lise Christoffersen og Torgeir Micaelsen (helsepolitisk talsmann i Ap), samt Masud Gharahkhani fra Drammen Ap. 

Daglig leder Janne Dugstad i Vitensenteret helse og teknologi viste rundt og fortalte om hvordan HSN samarbeider med lokale gründerfirmaer om å utvikle teknologi som kan bli til nytte for kommunene og brukerne deres. Flere ansatte fra Fakultet for helse- og sosialvitenskap fikk orientere Ap-lederen, blant dem professor Hilde Eide, førsteamanuensis Monica Gullslett, førsteamanuensis Aud Mette Myklebust og professor Tom Eide.

- Vi som driver utdanningene må tas med på laget når man snakker om digitalisering. Det er jo vi som skal utdanne de nye yrkesutøverne, sa Janne Dugstad.

Nytt sykehus i Drammen

Besøket til Støre skjedde på den internasjonale sykepleierdagen, dagen etter at regjeringen garanterte penger til nytt sykehus på Brakerøya i revidert statsbudsjett. Støre roste HSN for å ta en så aktiv rolle i utviklingen av ny teknologi i helsevesenet.

- Jeg tror det er riktig å tenke innovasjon mot det nye sykehus, og er sikker på at det kommer til å skje mye spennende i Drammen i tiden fremover, sa han blant annet.

Støre mener den digitale revolusjonen kan skape nye jobber og næringer i skjæringspunktet mellom privat og offentlig sektor.

– Alt som kan digitaliseres, vil digitaliseres, også i offentlig sektor. Derfor er det viktig at politikere og næringsliv må samarbeide tettere, påpeker Støre.

Som eksempel trekker han fram digital helseteknologi.

– Intelligente maskiner kan redde mange liv om kort tid.  Det er tilbud vi skal ha på våre felles sykehus. I Norge skal vi fortsatt gjøre det nye og det beste tilgjengelig for alle, rik og fattig, understreker Støre.

Støre mener Norge er ett av de landene i verden som har de beste  forutsetningene for å skape en ny næring innenfor digital helseteknologi.

– Målet er at Norge innen 2025 – på under åtte år – blir det ledende landet i Europa innen e-helse, sier Jonas Gahr Støre.

Jonas Gahr Støre på Vitensenteret. Foto
Forskning og utdanning på helse og teknologi

Monica Gullslett kunne fortelle at HSN er godt i gang med å skreddersy utdanninger for å møte behovet, og at HSN har fått tildelt tjue studieplasser innen helse og IKT.

- Det vil oppstå nye roller i helsevesenet, og vi vil utdanne folk med denne kunnskapen, sa Gullslett.

Vitensenterets forskningsleder Hilde Eide fortalte om alle forskningsprosjektene som HSN er involvert i, der vi samarbeider med andre institusjoner, kommuner og innovasjonsmiljøer.

- Vi ser blant annet på hvordan vi skal kunne kommunisere godt med all den nye teknologien.  Teknologien skal jo ikke erstatte menneskene, og den forskningen vi driver med tas rett inn i utdanningene våre, sa Eide.