Kjemper om nasjonal prestisjeordning

Simulatorparken ved USN
I VERDENSKLASSE: USN har en profesjonell simulatorpark i Forskningsparken på campus Vestfold.

USN bygger maritim kompetanse i en digital fremtid. Det blir lagt merke til der ute. Et av våre maritime forskningsprosjekter er finalist i kåringen til en nasjonal prestisjeordning.


Med blant annet en simulatorpark i verdensklasse og en fremtidsrettet maritim utdanning, kjemper Universitetet i Sørøst-Norge (USN) om å oppnå status som Senter for fremdragende utdanning (SFU).

Det er vårt Centre of Excellence in Maritime Simulator Training and Assessment (COAST) som er en av åtte finalister i den nasjonale prestisjeordningen.

Utdanningsmiljøer med SFU-status kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen. Prestisjeordningen skal stimulere til fremragende FoU-basert utdanning.

Det er derfor en fjær i hatten at «COAST» ved USN er finalist til den nasjonale ordningen SFU sammen med NTNU, Høgskolen på Vestlandet og UiT – Norges arktiske universitet.

LES OGSÅ: Ny maritim doktorutdanning

Mange om beinet

Prosjektet bygger på arbeidet med MARKOM 2020 som USN og de samme institusjonene er en del av. MARKOM2020 er et utviklingsprosjekt for maritim kompetanse (MarKom) med et politisk mål om å heve kompetansen til norske sjøfolk.

Aldri før har så mange søkt maritime utdanninger, ifølge tall fra Samordna opptak. En mer digitalisert næring trenger også de beste kandidatene for fremtidens maritime operasjoner og til maritim forskning. 

Førsteamanuensis Salman Nazir og Inger Johanne Lurås har ledet arbeidet med søknaden.

– Dette er et godt eksempel på samarbeid og arbeidsdeling innenfor maritim profesjonsutdanning. Alle institusjonene jobber sammen for å utvikle ny kunnskap sammen og infrastruktur som kan deles, sier USN-rektor Petter Aasen. 

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) fikk inn 21 søknader fra landets universiteter og høgskoler om å få bli Senter for fremragende utdanning (SFU) innen utgangen av april.

Av de åtte finalistene kommer tre av finalistene fra Universitetet i Oslo, mens Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Bergen, UiT– Norges arktiske universitet, Høgskulen i Volda og Universitetet i Stavanger har en finalist hver.

LES OGSÅ: Simulatorpark i verdensklasse

Besøk i september

Totalt ble det søkt om cirka 700 millioner kroner. Basert på tilgjengelige midler og budsjettene i søknadene, anslår Diku at det vil bli tildelt tre, fire nye SFU-er i 2019.

USN har søkt om 39,5 millioner kroner over en perioden på fem år. 

Ekspertkomiteen skal besøke finalistene i september. Etter dette utarbeides en innstilling som styret i DiKU vil ta stilling til innen utgangen av 2019.

LES OGSÅ: Vil samarbeide om droneteknologi