Simulatorpark i verdensklasse

Martin Bakke - nautikkstudent. Foto.
Nautikkstudent Martin Bakke er storfornøyd med den oppgraderte simulatorparken.

Det koster å ha Norges beste skipsbrosimulatorer, men så skal vi også utdanne Norges beste kapteiner og styrmenn.

Det sier instituttleder Anne Kari Botnmark, som fredag ledet markeringen av at USN har oppgradert sine navigasjonssimulatorer for flere millioner. 

 - Når Kongsberg Digitale lanserte ny simulatorvare (software) så ønsket vi oss selvsagt den til våre studenter. Det ble mulig gjennom et spleiselag mellom USN sentralt, instituttet og MARKOM2020. Nå har vi testet de nye navigasjonssimulatorene i ett semester og er meget fornøyd.

Høgskolen i Sørøst-Norge har fem navigasjonssimulatorer som nautikk-studentene kan trene i. Overingeniør Haakon Thorvaldsen forteller at simulatorene er det viktigste læringsredskapet på nautikkutdanningen:

 - Tiden studentene får i simulatoren er nesten uvurderlig. Her kan vi simulere alle mulige slags situasjoner til havs. Samtidig har vi mulighet til å filme hvordan studentene velger å løse situasjoner veilederen setter dem i. Etter simulatorøkten ser veileder og student på en reprise av øvelsen sammen. De evaluerer og snakker om valgene studentene tok underveis og om de kunne eller burde ha gjort noe annerledes.

Nesten som et dataspill

Martin Bakke er 3. årsstudent på Bachelor i nautikk. Han har brukt simulatorparken minst en gang i uka siden han startet på nautikkstudiet.

Hvordan merker studentene oppgraderingen?

Simulatoren er blitt enda mer oversiktlig. Displayene inneholder mer informasjon enn før og brukervennligheten er blitt mye bedre.

Dette er en veldig bra måte å lære på. Vi løser forskjellige navigasjonsmessige oppgaver, seiler for eksempel innaskjærs på norskekysten og må forholde oss til faktiske fyr og andre sjømerker. Det er veldig virkelighetsnært og en kjempefin måte å trene på det vi har lært om i teorien.

Vi kan typisk være tre studenter på hver av de fem skipsbroene. Vi har en faglige veilederen som setter opp ulike situasjoner som vi må takle underveis, sammen eller alene. Det blir nesten som et dataspill der veileder er spillmester og studentene spiller og kommuniserer med hverandre underveis. Plutselig gjør veileder slik at en mann faller over bord eller at det kommer en brottsjø – da blir det litt hektisk på broa. Det synes jeg er gøy.

Bakken tror treningen på simulatorene vil bdra til å gi han en utfordrende jobb hvor han kan lære mye. Han valgte å studere nautikk fordi han hadde jobbet på sjøen tidligere og ville ha jobb som dekksoffiser med mer ansvar og læring.  

Total makeover av simulatorrommene

For å kunne bruke den nye softwaren til Kongsberg Digitale måtte USN oppgradere hardwaren. Overingeniør Haakon Thorvaldsen forteller at alle simulatorrommene er renovert fra gulv til tak, for at de i størst mulig grad skal tilsvare de arbeidsforholdene studentene møter i arbeidslivet på skipsbroen.

 - Det som fra før var topp høyteknologisk utstyr er nå blitt enda bedre for å imøtekomme fremtidens krav.  I tillegg til den tekniske oppgradering møter studentene nå også et helhetlig design i alle simulatorrommene. Før hadde skipsbroene forskjellig konfigurasjon, det vil si at utstyret var litt ulikt i de forskjellige rommene. Det kunne være litt vanskelig for studentene å forholde seg til. Nå er det en lik design i alle rom og det gjør læringsutbytte bedre.

Satser på forskning

Instituttleder Botnmark er opptatt av at simulatorene også er et godt redskap i forskningssatsningen til instituttet.

 - Våre forskere og stipendiater bruker simulatorparken i sine forskningsprosjekter og sørger for at vi har en forskningsbasert maritim utdanning. Det bedrer undervisningen og bidrar til å heve den samlede kompetansen innen simulatorbasert trening, noe som er viktig både for studenter, våre samarbeidspartnere i næringslivet og for samfunnet.

Snorklipping

Fredag var det stor markering av simulatoroppgraderingen på Institutt for maritime operasjoner i Vestfold. Her deltok blant annet salgsansvarlig Bjarne Torkelsen fra Kongsberg Digitale, leverandør og samarbeidspartner, simulatordriftsleder Haakon Thorvaldsenrektor Petter Aasen, dekan Morten Melaaen og instituttleder Anne Kari Botnmark.

Bilde fra snorklipping

Rektor vektla forskningsmulighetene som lå i simulatoroppgraderingen da han klippet snoren og offisielt åpnet den nye simulatorparken.

Bjarne Torkelsen framholdt det gode samarbeidet Kongsberg Digitale har hatt med det maritime fagmiljøet i Vestfold i snart 40 år. Han omtalte høyskolen som partner snarere enn kunde, og viste til et utstrakt forskningssamarbeid og at Kongsberg Digital tar med kunder fra hele verden til HSN for å vise fram simulatorproduktene sine.

På bakgrunn av det lange og gode samarbeidet overrekte han HSN en fantastisk flott gave: En tinntallerken med inngraverte kongemerker kopiert fra en fjellvegg i Kongsberg, der alle konger etter 1624 har satt sitt monogram.

 

   

 

FAKTA

En navigasjonssimulator tilsvarer på mange måter en flysimulator. I USNs navigasjonssimulatorer kan studentenes veileder velge hva slags fartøy studentene styrer, ulike vær- og bølgeforhold og ulike situasjoner der skipsstyrere må forholde seg til andre fartøyer.

Kongsberg Digital er et datterselskap i Kongsberggruppen. Med sine 500 softwareeksperter er de blant landets ledende bedrifter i å levere integrerte digitale løsninger. .

Markom2020 er en del av regjeringens satsning på landets maritime næringer, med rundt 100 000 ansatte. Målet er å styrke de maritime profesjonsutdanningene gjennom samarbeid mellom fagmiljøer som kan styrke og komplettere hverandre.

Maritimt studietilbud: I tillegg til Bachelor i nautikk tilbyr USN også bachelorstudier i marinteknisk drift og i skipsfart og logistikk, samt mastergrad i maritim ledelse (vanlig master og industrimaster) og doktorgrad i nautiske operasjoner.