Bachelor i nautikk

Bachelor i nautikk

Visste du at over 90% av verdenshandelen fraktes med skip? Ved å studere nautikk blir du sjøkaptein og kan styre skip mellom kontinentene. Du får en lederutdanning som gir deg spennende jobbmuligheter i hele den maritime næringen.

Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor nautikk?

Norge har en lang sjøfartshistorie og er i dag en av verdens største og mest teknisk avanserte sjøfartsnasjoner. Den norskkontrollerte flåten er verdens sjette største målt i flåteverdi. Norske rederier opererer en flåte på nær 1 800 skip og rigger over hele verden. Med en nautikk-utdanning fra USN går du derfor inn i en lang tradisjon og en solid næring.

På campus Vestfold har vi i samarbeid med Kongsberg Gruppen installert noen av de råeste skipssimulatorene som finnes. Vi vil derfor kunne gi deg den beste treningen du kan få, før du setter sjøbein på ordentlig.

Hos oss blir du fortrolig med navigasjonsutstyr og lastcomputere som du vil bruke daglig i din jobb etter studiene. Studiets oppbygging gir deg en variert og god sammensetning av fag. Når du er ferdig med studiet bachelor i nautikk, er du kvalifisert til å jobbe både til sjøs og på land.

Hva slags jobb får du?

Om du velger en utdanning innen nautikk er du godt rustet til å jobbe innenfor ulike deler av den maritime næringen. På skip kan du jobbe som styrmann, overstyrmann og kaptein. I havner kan du arbeide blant annet som havnefogd og havnesjef. På rederikontorer kan du for eksempel jobbe som operatør eller inspektør. Du kan også jobbe offshore på rig som kontrollroms-operatør. En annen mulighet er å satse på et yrke innen marinen eller i den maritime utstyrsindustrien.

Kort sagt vil en utdannelse innen nautikk kvalifiserer deg til en karriere i hele den maritime næringen.

 

 

Kontakt med arbeidslivet

Det er i løpet av studiet flere kanaler inn mot fremtidige arbeidsarenaer. Rederinæringen har sammen med de forskjellige maritime forbundene opprettet en nasjonal kadettbase. Her er det mulig å registrere seg som kadettkandidat i løpet av studiet, og på den måten komme i kontakt med aktuelle rederier hvor det er behov for fremtidige kadetter.

Sjøforsvaret arrangerer årlig en presentasjon hvor de aktivt prøver å verve studenter for en videre karriere om bord i marinens fartøyer. I tillegg til dette oppfordres du til å kontakte landbaserte organisasjoner knyttet til næringen for bidrag ved obligatoriske arbeider gjennom studiet. Universitetet arrangerer også fag- og karrieredager, hvor næringens representanter ofte har stands, noe som igjen åpner for direkte kontakt.

Dette lærer du på nautikk

Gjennom de tre årene du bruker på din bachelorgrad i nautikk lærer du om navigasjon, laste- og losseteknikk, sjørett og sjøforsikring, maritim mobil radiokommunikasjon, matematikk og statistikk, fysikk og kjemi, miljølære, økonomi, kulturforståelse og organisasjon og ledelse.

Studiet gir deg det teoretiske grunnlag som kreves, nasjonalt og internasjonalt, for utstedelse av høyeste sertifikat som dekksoffiser, (Klasse 1 - Sjøkaptein). Skipsoffiserer som har opparbeidet fartstid til de ulike sertifikat, har gode arbeidsmuligheter nasjonalt og internasjonalt.

Undervisningen foregår på Campus Vestfold, og er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og prosjektjobbing. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave hvor du får tid til fordypning.

For både å mønstre om bord, og for å inngå i brovakt, samt løse sertifikater er det helsekrav. For flere opplysninger, se Sjøfartsdirektoratets sider.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Bachelor i nautikk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

Når du har fullført bachelorstudiet i nautikk,  kan du søke opptak på Master i maritim ledelse - teknisk retning.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha en av følgende:

- Generell studiekompetanse

- Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning

- Bestått toårig teknisk fagskole

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 50
  • Søkekode: 222 353
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student