Bachelor i skipsfart og logistikk

Bachelor i skipsfart og logistikk

Norske rederier opererer en flåte på nær 1 800 skip og rigger over hele verden. Tempoet er høyt, oppgavene er krevende og spennende. Er du klar for å gjøre karriere i en av verdens største sjøfartsnasjoner?

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor skipsfart og logistikk?

Kanskje har du et lite business-gen i kroppen. Du er ryddig i hodet, liker å snakke med mennesker og er ikke redd for å måtte snakke engelsk, eller forholde deg til flere tidssoner?

I den maritime næringen har du hele verden som arena. Ingen dager er like. Kommunikasjonen er oftest på engelsk, og over landegrenser og tidssoner. Det drives forretning hele døgnet, 365 dager i året. For å gjøre suksess kreves god kremmerånd, sans for tall, multikulturell kompetanse, interesse for teknologi, gode sosiale antenner og en global innstilling.

Med kunnskap om shipping, skip, skipsoperasjoner og havne- og terminaloperasjoner vil du være godt forberedt på å bli en del av denne pulserende næringen. Du lærer også om maritim jus, forsikring og logistikk.

Norsk næringsliv har høyere logistikkostnader enn våre konkurrenter i utlandet. Det skyldes at vi ofte har lang vei fra produksjonssted til marked. Vi har store lagerverdier og en lite effektiv distribusjon. En av årsakene er at Norge har en utfordrende geografi. Vil du lære hvordan du kan være med på å løse disse utfordringene, er skipsfart og logistikk studiet for deg.

Hva slags jobb får du?

Etter endt bachelorgrad kan du få jobb i rederier, logistikkbedrifter, meglerhus, havneoperatører eller i andre deler av den maritime næringen.

Du kan blant annet jobbe som logistikkonsulent, havnemedarbeider, skipsmegler, speditør, befrakter, skipsagent, terminalansvarlig og skipsoperatør.

Du utdanner deg til å bli bindeleddet mellom sjø, land og luft i bedriften.

Kontakt med arbeidslivet

Gjennom studiet vil du få mange anledninger til å møte folk fra næringen. I løpet av de tre studieårene stiller det opp gjesteforelesere fra flere forskjellige aktører for å gi deg informasjon om sin del av bransjen.

I tillegg gis du mulighet til å dra på besøk til bedrifter og til messer og konferanser når det passer sånn, eksempelvis Ocean Talent Camp og Transport og Logistikk. Dette er gode arenaer for å knytte kontakter og å bygge nettverk. Flere av fagene i studiet er også lagt opp slik at du gjennom oppgaveløsing oppfordres til selv å kontakte næringen for å innhente relevant informasjon når det kreves.

Dette lærer du på skipsfart og logistikk

Vil du lære mer om hvordan vi billigere kan transportere laks til Asia? Hva er nærskipsfart? Hvordan kan vi transportere raskere, billigere og grønnere her hjemme? Hvordan planlegger vi ruter for et supplyfartøy ut til de ulike plattformene i Nordsjøen? Hvordan bestemmer vi hvilke varer en dagligvarebutikk skal selge? Når du er ferdig med studiet vil du vite mye om hvordan vi kan transportere raskere, billigere og grønnere. Kanskje vil nye, krevende næringer etter hvert overta virksomhet ute i havet ettersom oljenæringen trapper ned?

Studiet består av seks semestre og det er fire emner i hvert semester. All undervisning skjer på campus Vestfold og er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og prosjektjobbing.Undervisnnigen foregår både på engelsk og norsk.

I første studieår skal du ha statistikk og matematikk samt økonomi fordi tall og tallforståelse er viktig for disse jobbene. Du vil få en introduksjon til maritim næring, til skipskonstruksjon, maritime operasjoner og til logistikk. Du vil også ha engelsk.

Andre studieår vil du lære om organiseringen og drift av maritim virksomhet, om forsyningskjeder – eller supply chain management som vi også kaller det. Du skal ha maritim logistikk, innkjøp og distribusjon, sjørett, sjøforsikring, havner og havners betydning. I tillegg skal du skrive en selvstendig, egendefinert oppgave på engelsk basert på den kunnskapen du har tilegnet deg så langt.

Tredje studieår vil du lære om den norske offshoreindustrien, havnedrift, hvordan gjennomføre et prosjekt, og forskningsmetode som setter deg i stand til å skrive akademisk. Dette kan du enten gjøre på USN eller på en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet. I siste semester skal du lære om hvordan mennesker og teknologi forholder seg til hverandre, og du skal skrive din bacheloroppgave.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Bachelor i skipsfart og logistikk i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

Vi tilbyr en Master i maritim ledelse - kommersiell retning. Dette er en mastergrad som gir et dypere innblikk i maritim ledelse.

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student