Bachelor i marinteknisk drift

Bachelor i marinteknisk drift

Marinteknisk drift er studiet for deg som vil bli maskinist, maskinsjef om bord eller teknisk driftssjef på land. Det er en lederutdanning som kvalifiserer til arbeid på skip, rigger og anlegg på land.

Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor marinteknisk drift?

Du visste kanskje at Norge har en lang sjøfartshistorie, helt tilbake til vikingetiden. Men visste du at Norge i dag er en av verdens største sjøfartsnasjoner? Den norskkontrollerte flåten er verdens sjette største målt i flåteverdi. Norske rederier opererer en flåte på nær 1 800 skip og rigger over hele verden. 

Norge er også en av de mest teknisk avanserte sjøfartsnasjonene. På campus Vestfold har vi derfor noen av de råeste skipssimulatorene som finnes, nettopp for å gi deg den beste treningen du kan få, før du setter sjøbein på ordentlig. Dette studietilbudet er det eneste i landet, og gir deg en bachelor-utdanning som gjør at du kan gå rett inn i en jobb på skip. I simulatorene blir du trygg på utstyret du skal bruke på jobb etter studiene. Du får trene både i simulatorer og i et fullt utstyrt maskinrom, helt likt det du finner ombord.

Her kan du se en film som NRK laget om studiet for et par år siden.

 

 

Hva slags jobb får du?

Utdanningen i marinteknisk drift gir deg en inngangsbillett til et spennende arbeidsmarked, hvor arbeidskontrakter kan være signert allerede før du er ferdig utdannet.

Når du er ferdig på universitetet, vil du kunne gå om bord på alle typer skip og flyttbare installasjoner. Der kan du jobbe som maskinkadett, for å få nødvendig fartstid til å løse maritime sertifikater. Etter praksisperioden om bord, blir du maskinist med mulighet for å rykke opp til maskinsjef etter nødvendig fartstid.

Det er også mange jobbmuligheter på land. Du kan jobbe som teknisk inspektør, driftsingeniør og driftssjef. Som maskinteknisk driftsingeniør vil du være attraktiv for jobber på landbaserte tekniske anlegg og installasjoner.

Du kan også jobbe offshore på rigg som teknisk personale, og rykke helt opp til teknisk sjef.

 

Kontakt med arbeidslivet

Rederinæringen har sammen med de forskjellige maritime forbundene opprettet en nasjonal kadettbase. Her er det mulig å registrere seg som kadettkandidat i løpet av studiet, og på den måten komme i kontakt med aktuelle rederier hvor det er behov for fremtidige kadetter.

Sjøforsvaret arrangerer årlig en presentasjon hvor de aktivt prøver å verve studenter for en videre karriere om bord i marinens fartøyer. I tillegg til dette oppfordres du til å kontakte landbaserte organisasjoner knyttet til næringen for bidrag ved obligatorisk arbeid gjennom studiet.

Universitetet arrangerer også fag- og karrieredager, hvor de maritime næringene er representert.

Dette lærer du hos oss

Du vil få teoretisk og praktisk innsikt i en rekke forskjellige fagemner som maskinlære, elektronikk, kuldeteknikk, skipskonstruksjon, vedlikehold og sikkerhetsopplæring. Studiet inneholder en stor del praktiske øvelser og oppgaver i våre laboratorier og maskinrom. 

Hovedtyngden av praktiske øvelser foregår i 5. og 6. semester. Du vil i tillegg ha emner som matematikk, termodynamikk, fysikk og mekanikk, engelsk, økonomi, ledelse og sjørett. I studiets 6. semester skal du levere en bacheloroppgave.  

For å kunne løse ut sertifikater er det nødvendig å ta et tilleggssemester med kun verkstedpraksis. Det vil si at du må gjennomføre 7  (6 +1) semester totalt for å få et vitnemål som utløser sertifikater. Etter endt studium, med tilleggssemester,  gis det en reduksjon i seilingstiden som er nødvendig for å løse ut sertifikat iht. STCW.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Bachelor i marinteknisk drift i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. USN har avtaler med universiteter og høyskoler over hele verden som gjør det mulig for deg som student å reise ut. 

Videre utdanning

Som ferdig bachelor i marinteknisk drift kan du søk opptak på Master i maritim ledelse.

Det er helsekrav for å oppnå maritimt sertifikat. For utfyllende opplysninger kontakt faglig kontaktperson.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha en av følgende:

- Generell studiekompetanse

- Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning

- Bestått toårig teknisk fagskole

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6+1
  • Antall studieplasser 25
  • Søkekode: 222 352
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student