Bachelor i  marinteknisk drift

Bachelor i marinteknisk drift

Marinteknisk Drift er studiet for deg som vil bli maskinist, maskinsjef om bord eller teknisk driftssjef på land. Det er en lederutdanning som kvalifiserer til arbeid på skip, rigger og anlegg på land.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor marinteknisk drift?

Studiets oppbygging gir deg en variert og god fagsammensetning. Våre studenter skal være best mulig forberedt på hva som venter etter endt utdanning. Hos oss blir du derfor fortrolig med utstyret du skal bruke i jobb etter studiene. I studietiden vil du trene både i simulator og i et fullt utstyrt maskinrom likt det du finner ombord. Studietilbudet er unikt som sitt eneste i landet, og her får du en profesjonsrettet bachelor i maskinteknisk drift.

Hva slags jobb får du?

Etter endt utdanning vil du kunne gå om bord på alle typer skip og flyttbare installasjoner som maskinkadett for å få nødvendig fartstid til å løse maritime sertifikater. Etter praksisperioden om bord blir du maskinist med mulighet for maskinsjef etter nødvendig fartstid.

På land vil du bl.a. være aktuell som teknisk inspektør, driftsingeniør og driftssjef, og offshore på rigg som teknisk personale helt opp til teknisk sjef.
Som maskinteknisk driftsingeniør vil du være attraktiv for jobber på landbaserte tekniske anlegg og installasjoner. Utdanningen gir deg en inngangsbillett til et spennende arbeidsmarked hvor arbeidskontrakter kan være mulig allerede før du er ferdig utdannet.

Kontakt med arbeidslivet

Rederinæringen har sammen med de forskjellige maritime forbundene opprettet en nasjonal kadettbase. Her er det mulig å registrere seg som kadettkandidat i løpet av studiet, og på den måten komme i kontakt med aktuelle rederier hvor det er behov for fremtidige kadetter.

Sjøforsvaret arrangerer årlig en presentasjon hvor de aktivt prøver å verve studenter for en videre karriere om bord i marinens fartøyer. I tillegg til dette oppfordres du til å kontakte landbaserte organisasjoner knyttet til næringen for bidrag ved obligatorisk arbeid gjennom studiet.

Høyskolen arrangerer også fag- og karrieredager, hvor de maritime næringene er representert.

Dette lærer du hos oss

Du vil få teoretisk og praktisk innsikt i en rekke forskjellige fagemner som maskinlære, elektronikk, kuldeteknikk, skipskonstruksjon, vedlikehold og sikkerhetsopplæring. Studiet inneholder en stor del praktiske øvelser og oppgaver i våre laboratorier og maskinrom. 

Hovedtyngden av praktiske øvelser foregår i 5., 6. og 7. semester. Det siste semestret inneholder kun verkstedpraksis. Du vil i tillegg ha emner som matematikk, termodynamikk, fysikk og mekanikk, engelsk, økonomi, ledelse og sjørett. Man skal også levere bachelor oppgave i studiets 6. semester.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Bachelor i marinteknisk drift i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. HSN har avtaler med universiteter og høyskoler over hele verden som gjør det mulig for deg som student å reise ut. 

Videre utdanning

Som ferdig bachelor i marinteknisk drift kan du søk opptak på Master i maritim ledelse.

Det er helsekrav for å oppnå maritimt sertifikat. For utfyllende opplysninger kontakt faglig kontaktperson.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha en av følgende:

- Generell studiekompetanse

- Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning

- Bestått toårig teknisk fagskole

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 7
  • Antall studieplasser 25
  • Søkekode: 222 352
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student