Næringsbachelor gav ingeniør-jobb

Erlend A. Kihle Attramadal tilbake på campus Vestfold for å informere om ordningen, sammen med flere kollegaer fra KM.  Foto
Tilbake på campus med kollegaer fra Kongsberg Maritime. Erlend A. Kihle Attramadal sittende i midten. Fv: Svein Mindrebøe (overingeniør HSN), Madeleine Weidemann Borge (næringsbachelor-student hos Kongsberg Maritime), Cathrine Eriksen (HR Advisor, Kongsberg Maritime), Peter Olaussen (Manager Software Application, Kongsberg Maritime.) Foto: HSN

Erlend har blitt gruppeleder i Kongsberg Maritime (KM) etter næringsbachelor på ingeniørstudiet. - Det gav meg en veldig god start på karrieren.


Nylig var Erlend A. Kihle Attramadal tilbake på campus Vestfold for å informere om ordningen, sammen med flere kollegaer fra KM. Nå er den tidligere ingeniørstudenten Group Manager iTest.

- Det å komme til Kongsberg Maritime som student, og få muligheten til å hente erfaringer fra dyktig fagpersonell som har flere ti-års erfaring, gav meg en god start på karrieren. Når man starter i bedriften som student, opplever jeg at det er under trygge rammer, der det gis mulighet for opplæring og utfordringer. Studentene som kommer til oss er flinke og engasjerte mennesker som ikke nødvendigvis har stor erfaring. Derfor tilpasser vi de utfordringene som vi gir dem, sier Erlend.

En super ordning

Cathrine Eriksen, HR Advisor i Kongsberg Maritime har tatt i mot tretten HSN-studenter de siste fem årene. Tretti prosent av dem var kvinner, og hun oppfordrer flere jenter til å søke. Åttifem prosent av studentene som har tatt næringsbachelor hos KM har fått tilbud om kontrakt, enten fast eller midlertidig. Fra høsten vil de ta inn to-tre nye studenter.

Erlend A. Kihle Attramadal sier jobben hos KM gav ham en annen type kunnskap, i tillegg til en karriere etter studiet.  Foto

 

- Dette er en super ordning for oss. Vi holder kontakten med HSN, som utdanner mye av den arbeidskraften vi trenger. Samtidig har vi nytte av å få inn nye nysgjerrige studenter med nye tanker og nytt «mindset». De får muligheten til å rullere internt i flere avdelinger, og på denne måten finner studenten ut hvor han eller hun trives og har styrken sin, sier Eriksen

I tillegg til at ingeniørstudentene blir en ressurs for KM, er det verdifullt for bedriften å få mulighet til å prøve dem ut gjennom en periode.

- Vi får tilgang til de beste studentene før de er ferdige ingeniører, og konkurrerer på det åpne markedet. Underveis i studiet bidrar de med mange gode og nyttige tanker og oppgaver. Jeg vil si at de hjelper oss med å tenke nytt, sier Eriksen.

- Bruker dere mye ressurser på opplæring og coaching av studentene?

-  I begynnelsen vil du ofte få muligheten til å følge flere erfarne ansatte i forskjellige funksjoner/avdelinger, og støtte dem i oppgaveløsning. På denne måten vil de fleste lære seg det grunnleggende som trengs for å bli en del av miljøet i Kongsberg Maritime.

Når du har fått et innblikk i hvordan oppgaver kan løses, og mestrer støttefunksjoner i oppgaveløsning, vil du ofte få egne oppgaver eller ansvarsområder, som du selv tar ansvar for å løse og bli ekspert innen, forteller Eriksen. Nivået på utfordringene vil som regel være tilpasset det nivået du er på, og du vil til en hver tid fungere som en integrert del av teamet/gruppen og få støtte av erfarne ansatte i det daglige.

- Dersom det viser det seg at du er den rette for en oppgave, og det ikke er tilgjengelig kompetanse hos oss allerede, vil vi også vurdere å tilby ekstra kursing. Vi er opptatt av å gi studentene gode forutsetninger for å løse oppgavene de får.

Cathrine Eriksen, HR Advisor i Kongsberg Maritime har tatt i mot tretten HSN-studenter de siste fem årene. Foto

- Hva har du lagt vekt på, når du forteller om ordningen til studentene?

- Vi forteller om mulighetene de har hos oss i et arbeidsmarked som har vært tøft de siste årene. Om karrierevei og karrieremuligheter for de som vil lære og være nysgjerrige. Om viktigheten med arbeidserfaring. Om viktigheten av å vise seg frem i de to årene de har mulighet til det. Og hvor glade vi er for å ha dem hos oss. De har blitt en hyggelig del av miljøet på Kongsberg Maritime, avdeling Bekkajordet.

Mye breddekunnskap

Erlend A. Kihle Attramadal sier jobben hos KM gav ham en annen type kunnskap, i tillegg til en karriere etter studiet.

- Jeg har vært så heldig å få mange store og små utfordringer. Det har gitt meg god teknisk og mellommenneskelig erfaring. Siden jeg har jobbet mye innen testmiljøet, har jeg også fått breddekunnskap innen produkter og prosjekter som Kongsberg Maritime leverer til. Samtidig har jeg fått fordype meg i det jeg synes er interessant. I testmiljøet har det også vært naturlig med samhandling med store deler av bedriftens andre funksjoner. Det gir en innsikt i disse arbeidsområdene, og det gir erfaring med kommunikasjon og samarbeid.

- Hva vil du fortelle dagens studenter, om erfaringene du har?

- Jeg mener at noe av det viktigste er å være nysgjerrig, stille spørsmål og aktivt ta utfordringer som dukker opp med åpne armer. Klarer du det, vil du gjerne få gode muligheter til å utvikle deg selv og tilegne deg nødvendig kunnskap på veien. Å kunne gå inn i bedrift, når alle vet at du er student uten mye erfaring, gir anledning til å kunne stille masse spørsmål, og skaffe seg erfaring. Derfor er ordningen med næringsbachelor en unik mulighet.

Med dagens tempo innenfor teknologi og trender, mener Erlend det ikke alltid er viktigst hva du kan. Like viktig er at du har lært deg hvordan du skaffer deg ny kunnskap, og engasjementet for å lære deg noe nytt.

- Selv om jeg er ferdig utdannet ingeniør fra høyskolen, har det nok ikke gått en eneste dag uten at jeg har opplevd å lære noe nytt i jobben, og sånn vil det nok fortsette. Derfor er jeg glad for at utdannelsen på høyskolen har gitt meg en god base for å tilegne meg ny kunnskap. 

Næringsbachelor

Et tilbud til alle bachelorstudenter på ingeniørutdanningene ved campus Vestfold

Du kan ta siste studieår på deltid over to år, kombinert med en 50% ingeniørjobb.

Du får verdifull arbeidserfaring, mindre studielån og det beste utgangspunktet for arbeidslivet.

Ca femti studenter har vært ute i ordningen de siste sju årene

HSN er behjelpelig med å skaffe bedrifts-plass.

HSN oppretter en intensjonsavtale med bedriften.

Lønn og arbeidskontrakt avtales mellom bedriften og studenten.

Ordningen er godkjent av Lånekassen

Ordningen følger studieåret, eller etter avtale med bedriften

 

Ordningen utvides stadig med nye bedrifter. Her er noen av dem som er med:

KONGSBERG, Slagen elektro, Vinghøg, Jotun, GE Healthcare, Grenland Group, FMC Technip, Keytouch, MEDSTIM, Henriksen, iSYS. Zenitel,

Les mer på usn.no/naringsbachelor

For mer informasjon, ta kontakt med Svein Mindrebø