Prisvinner: – Studenter må lære seg kritisk tenkning

Jan Erik Grindheim vant Universitetsforlagets pris for beste lærebokidé 2020. Prisen er på 100 000 kroner, og i år ble pris og blomster overrakt av forlagssjef Hege Gundersen foran forlagets lokaler på Sehesteds plass.Foto
BESTE LÆREBOKIDÉ: Jan Erik Grindheim vant Universitetsforlagets pris for beste lærebokidé 2020. Prisen er på 100 000 kroner, og i år ble pris og blomster overrakt av forlagssjef Hege Gundersen foran forlagets lokaler på Sehesteds plass. (Foto: Universitetsforlaget)

– Hovedideen min er at studentene skal lære å tenke kritisk, særlig om sitt eget system, sier førsteamanuensis Jan Erik Grindheim, som har vunnet Universitetsforlagets pris for beste lærebokidé 2020.


Jan Erik Grindheim er statsviter og ansatt ved USN Handelshøyskolen, der han er fagansvarlig foreleser for emnene «Etikk og samfunnsansvar» og  «Organisasjon, ledelse og samfunnsansvar».

Og det er nettopp studentenes læring Grindheim er opptatt av, og særlig evnen til å tenke kritisk om det systemet som de selv er en del av.

— Det gjør vi ikke ofte i Norge. Vi tror jo at vi er best på alt, sier Grindheim.

Nå mottar han 100.000 kroner fra Universitetsforlaget, etter å ha vunnet prisen i konkurranse med 87 andre kandidater fra mange forskjellige fagdisipliner.

Nytt innføringsverk for bachelorstudenter

– Nå skrev jeg jo prosjektbeskrivelsen før koronaen, men pandemien viser at et land som Norge, som er så åpent og globalt, også er avhengig av at det internasjonale samfunnet fungerer på en god måte, sier Grindheim.

Han overbeviste juryen med en prosjektidé til et innføringsverk i sammenlignende politikk på bachelornivå: «Demokratisk politikk i komparativt perspektiv – teorier, modeller, analyser.»

«I en tid med folkelige protester på tvers av USA og en verden-i-virus, er det behov for å sette de store spørsmålene i perspektiv. Demokratisk politikk gjør nettopp det,» skriver årets jury, som har bestått av professorene Geir Hestmark, Eva Maagerø og Jarle Trondal.