Ragnhild Elisabeth Lund er Årets nettpedagog

Ragnhild Elisabeth Lund er professor i engelsk
PRISVINNER: Professor Ragnhild Elisabeth Lund er Årets nettpedagog 2020. Foto: Nils A. Kalve

Lund oppfyller alle kriterier for å få tittelen Årets nettpedagog 2020. Prisen tildeles for høy kvalitet i læringsprosesser.


Ragnhild Elisabeth Lund er professor i engelsk/engelskdidaktikk ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Denne uka ble det kjent at hun er tildelt prisen «Årets nettpedagog 2020».

– Det er utrolig morsomt. Man vinner jo prisen fordi noen har funnet på å nominere, og dette viser at jeg har verdens beste og mest omtenksomme kollegaer, sier Lund. 

Oppfyller alle kriterier

Blant begrunnelsene for nominasjonen er Lunds arbeid med det nettbaserte årsstudiet Engelsk 1, trinn 1-7 (kompetanse for kvalitet), som i år har 224 studenter. Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets satsing Kompetanse for kvalitet. Dette er det fjerde året studiet tilbys ved USN. 

– Det har vært jobbet mye med dette kurset, så det er artig at det blir synliggjort, sier Lund. 

Juryen mener at Lund oppfyller alle kriterier, og i begrunnelsen heter det at «Det unike ved kandidaten og dette nettbaserte studiet er ikke hva som skjer på Zoom eller i en enkelt samling, men at det er utviklet gode rutiner og en vurderingspraksis av høy faglig kvalitet som fungerer på nett for 224 studenter. Det representerer derfor et nybrottsarbeid i nettbasert språkpedagogikk, som tradisjonelt ikke har fungert godt for større grupper. Grundige evalueringer hvert år viser at deltakerne opplever det faglige innholdet som svært relevant, og det er lite frafall på studiet.»

Et fantastisk teamarbeid

Selv om det er Lund som koordinerer arbeidet og har vært drivkraften, er det et større apparat bak som samarbeider godt. 

– Det har vært et fantastisk teamarbeid. eDU (enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet) har vært til utrolig god hjelp og støtte, også med innspill til hvordan man kan designe emnet. Vi har lagt mye omtanke i å strukturere det klart og selvinstruerende, sier Lund.

I år er det fire lærere som underviser på studiet, og to ekstra lærere er hyret inn for å kunne gi tilbakemeldinger på studentenes arbeidskrav raskt nok. For å kunne gi språktrening er de over 200 studentene delt inn i grupper på rundt 20 personer, og en vesentlig del av studiet er at de skal utveksle erfaringer. 

LES OGSÅ: Ny karriere? Nettstudier kan være løsningen

Årets nettpedagog 2020

Prisen deles ut av Fleksibel utdanning Norges kvalitetsutvalg til en som tilrettelegger for kvalitet i læringsprosesser og bidrar til videreutvikling av nettbasert undervisning.

For å vurderes for tittelen Årets nettpedagog må kandidaten oppfylle minst ett av tre kriterier:

  • Tilrettelegge for kvalitet i nettbaserte utdanninger
  • Bruke teknologi på en pedagogisk måte i undervisningen
  • Bidra til videreutvikling av nettbasert undervisning