Starter forum for kunstig intelligens

Foreningen for kunstig intelligens og robotikk Norge ble formelt stiftet på et møte den 22. mars. Bildet av initiativtakerne er tatt under forumets styremøte i slutten av april. Fra venstre: Hans Olav Bakås i Terki, John-Arne Martinsen i Profcom, Aurilla Aurelie Arntzen ved  Universitetet i Sørøst-Norge, Susann Falkenstein i Scandic, Terese Troy Prebensen i Smart Energi og Svein Ivar Aadnøy Larsen i Techstep. (Foto: Kurt Lekanger)
Foreningen for kunstig intelligens og robotikk Norge ble formelt stiftet på et møte den 22. mars. Bildet av initiativtakerne er tatt under forumets styremøte i slutten av april. Fra venstre: Hans Olav Bakås i Terki, John-Arne Martinsen i Profcom, Aurilla Aurelie Arntzen ved Universitetet i Sørøst-Norge, Susann Falkenstein i Scandic, Terese Troy Prebensen i Smart Energi og Svein Ivar Aadnøy Larsen i Techstep. (Foto: Kurt Lekanger, digi.no)

En gruppe ildsjeler fra næringslivet og Universitetet Sørøst-Norge har etablert et non profit-forum for deling av kunnskap om kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk.


Forumet er godkjent av Norges forskningsråd gjennom skattefunnordningen.

Det har fått navnet Forum for kunstig intelligens og robotikk Norge (KIRN), og ble formelt stiftet 22. mars.

Aurilla Aurelie Arntzen er professor i Systems Engineering ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag på campus Kongsberg.

Hun har blant annet forsket på hvordan man kan bruke big data-analyse og maskinlæring til å finne problemer i nettverk, for eksempel i nettverksplattformer for operasjonsledelser.

– Jeg vil bringe den akademiske og forskningsmessige siden inn i dette initiativet. Jeg har også en internasjonal bakgrunn som kan være nyttig, siden det vil være viktig for Norge å ha tilknytning til andre land. 

Hun håper på å koble sammen det nyetablerte nettverket med internasjonale ressurser.

Her finner du forumets Facebook-side

Tekst og bilder: Kurt Lekanger, digi.no. Gjengitt med tillatelse. Les hele reportasjen hos digi.no