Studentliv i koronatider

Bilde av studenter som står på skøyter

Musikkbingo, quiz, tegneklubb og speedfriending. Studentene er kreative i kampen mot koronakjedsomheten.


I et år har studentorganisasjonene ved campusene til Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tilpasset seg varierende koronarestriksjoner og klart å tilby ulike smittevernvennlige arrangementer i studentenes fritid.

Her får du et innblikk i noen av tilbudene. Vi anbefaler alle studentene våre å følge med på instagram- og facebooksidene til studentorganisasjonen sin for nye aktiviteter.

Vestfold – musikkbingo og campusleker

Studentdemokratiet og Vestfold studentsamfunn har arrangert utedag med skøyter, grilling, gratis kaffe og mye hygge. Studenter uten skøyter fikk fikk låne fra Kiwanis Horten. Rundt 35 studenter deltok, de fleste internasjonale. Studenthuset var også åpent hvor studenter kunne spille shuffleboard eller bordtennis. 

Fremover planlegges musikkbingo 11. mars og Campus Lekene etter påske. Det  er et lavterskel «mini»- OL for alle.  

Notodden – trening og tegneklubb

På Notodden kartlegger campusstyret behov og ønsker fra studentene ved hjelp av spørreskjema på nett.  

Bilde av tommel opp foran frienderskjema Her planlegges treningsgrupper utendørs, digitale spillkvelder og faste kinodager i samarbeid med biblioteket. Svømmehallen er i bruk og de forsøker nå å få på plass en løsning med gymsal og blackbox.

I mars blir det tilbud om poletrening i styrke og triks med instruktør. Nestleder i campusstyret Tine Holtsdalen forteller at studentene ved Notodden har vært flinke til å sette i gang aktiviteter selv. For eksempel møtes Notodden OC-night/tegneklubben hver onsdag og det er åpent for alle studenter som har lyst.  

Fremover vil også Notodden kommune bidra inn mot studentvelferd med spennende  prosjekter. 

Ringerike – idrett og linjeforeninger

I Ringerike studentidrett med ulike aktiviteter vært den største sosiale aktiviteten for studentene. Det har vært futsal på mandager, volleyball på tirsdager, basketball på onsdager, innebandy på torsdager og fotball på fredager. Nye lokale og nasjonale smittevernrestriksjoner har satt en stopper for tilbudet, men vil starte igjen når det er mulig. Isteden arrangeres idrettsrelaterte konkurranser på facebooksiden. 

Linjeforeningene er fortsatt aktive. Deriblant arrangerer linjeforeningen for økonomi og ledelse tirsdagsturer, linjeforeningen for jus har snakket om et skøytearrangement og planlegger quiz- og mindcraftkvelder.

Drammen – bingo og speedfriending

Campus Drammen har hatt strenge lokale koronarestriksjoner lengst. Leder Erik André Lunde Ruud i Studentsamfunnet forteller at de har forsøkt felles kahoot via Zoom med vekslende oppmøte, men god stemning og fine premier.

Nå planlegges nye aktiviteter som som bingo/musikkbingo, speedfriending og aktivitetsdag.

Studentsamskipnaden, studentdemokratiet og studentidretten i Drammen sjekker stemningen og avklarer hvilke aktiviteter som skal gjennomføres. Erik André gleder seg og håper studenter benytter sjansen og blir med på noe sosialt utendørs. 

Bø – lekedag i snøen og åpen kro

Studendemokratiet og Kroa i Bø inviterte til uteaktiviteter og lek med bål, pølser, kaffe og kakao.  

På Kroa i Bø har de åpen kafe på kveldstid og inviterer blant annet til quiz og malekafe. Viko i Bø har fremført fire koronavennlige forestillinger av studentrevyen. Spire har arrangert talekurs og mange av linjeforeningene har egne arrangementer. 

Kroa i Bø har også sluppet sitt første konsertarrangement for våren. I april håper de å kunne samle studenter til konsert med Death by Unga Bunga. 

Bilde av fire snømenn som sitter på en benk

Rauland – vinterfestival og spillkvelder

Rauland har nylig arrangert sin årlige Vinterfestival. Vanligvis er festivalen internasjonal. I år måtte den være lukket, men likevel fylt med mye moro. 

Campusleder Will Riedlinger forteller om studenter som laget en enorm snøsofa og tok ut lydanlegg og bålpanner. De arrangerte stafett i snøen, naturquiz med poster gjemt utover bygda og foredrag fra gjesteforelesere på Zoom.

Utenom festivalen arrangeres ukentlige digitale spillekvelder med blant annet Jackbox og Among Us, samt fyrer bål ute ganske ofte.

Kongsberg – utedag

I Kongsberg samarbeider campusstyret, idrettsorganisasjonene og Studentsamskipnaden for å lage utedag med mat, aking og andre hyggelige aktiviteter.

De planlegger også andre, mindre arrangementer innenfor smittevernsreglene. 

Porsgrunn – aktivitetsdag

Campus Porsgrunn har også vært preget av strenge lokale koronanorestriksjoner. 

– Studentsamfunnet i Grenland og campusstyret ser ser frem til å lage arrangementer for studentene igjen etter hvert som det blir tillatt og trygt for alle involverte, sier campusleder Tommy Brask.

Studentdemokratiet planlegger en aktivitetsdag for studenter ute ved Vannverket i mars. Det blir rebusløp, premier og gratis mat. Arrangementer er midt i karnevalstiden og arrangørene oppfordrer deltakerne til å kle seg ut, men understreker at det er valgfritt.  

NITO-studentene i USN Porsgrunn planlegger også en skitur til Konsgberg for ingeniørstudenter og en mulig go-kart-tur til våren. 

Studentaktiviteter på fritiden 

Mye av aktivitene skjer i regi av linjeforeninger og andre studentorganisasjoner.

Mange bruker campusgruppene på Facebook for å informere om aktiviteten sin. Du kan melde deg inn her for å følge med på det som skjer: