Studentorganisasjoner

Som student ved Universitetet i Sørøst-Norge har du mange ulike studentorganisasjoner du kan engasjere deg i. Her finner du en oversikt som kan hjelpe deg å finne den som passer best for deg.


Livet som student er krevende. Da er det både godt og nødvendig å kunne ta seg noen pusterom innimellom. Som medlem i en studentorganisasjon får du akkurat det; en variasjon i studiehverdagen og et suppliment til studiene. I tillegg er sannsynligheten stor for at du får et større nettverk, nye venner, faglig påfyll på en morsom måte og organisasjonserfaring som kan komme godt med senere. Engasjér deg i minimum én studentorganisasjon, og tillat deg selv å la dine år som student bli ditt livs beste. Mulighetene er mange.

Studentdemokratiet 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge har som formål å ivareta alle studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge sine interesser, og fremme studentenes synspunkter overfor universitetet, Studentsamskipnaden, kommuner og regioner. Studentdemokratiet jobber for en bedre studiehverdag. Dette kan være hvilket fagtilbud som skal tilbys hvor, luftkvalitet i klasserom, bedre psykososialt helsetilbud, aktiviteter for internasjonale studenter, kantinetilbud, flere studentboliger og mer forskningsbasert undervisning. Studentdemokratiet er et partipolitisk og religiøst uavhengig organ, og er opprettet med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler, § 4-1. 

Mer info om Studentdemokratiet og aktuelle saker finner du under veiledninger.

Studentsamfunn

Studentsamfunnet er en frivillig uavhengig studentorganisasjon som arrangerer kulturelle og sosiale aktivteter. Dette kan for eksempel være quizkveld, konsert, brettspillkveld og festivaler. Mange av Studentsamfunnene tilknyttet USN har eget studenthus. Lenke til de ulike studentsamfunnene finner du under Veiledninger.

Studentidrett

Studentidrettslag tilbyr ulike idretts- og aktivitetstilbud. Noen idrettstilbud ved enkelte campus er organisert som undergruppe hos studentsamfunnet.

Mer info om idrettstilbud, treningstider og medlemsskap finner du under Veiledninger - Studentidrett.

Linjeforeninger

Linjeforeninger er faglig-sosiale studentfellesskap basert på studieretning/ institutt. Linjeforeninger arrangerer ulike faglig-sosiale aktiviteter, og noen organiserer hjelpetimer.

Mer info om de ulike linjeforeningene på campus finner du under Veiledninger.

Fagforeningenes studentorganisasjoner

Fagforeningenes studentorganisasjoner er interesseorganisasjoner for fremtidens arbeidstakere for å ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og profesjonsfaglige spørsmål.

Mer info om de ulike organisasjonene på campus finner du under Veiledninger.

Andre studentorganisasjoner

Du finner også en rekke andre studentorganisasjoner ved våre campus. Ta en titt under Veiledninger - Andre studentorganisasjoner.

Veiledninger

Jill Eirin Undem
919 17 069
31 00 98 61
Send e-post