Tør ikke si ifra om familievold

Forsker Øyvind Kvello står og snakker med sykepleierstudentene Ingrid, Mari og Janne utenfor Oseberg kulturhussalen
TRO PÅ BARNA: Sykepleierstudentene Ingrid, Mari og Janne lærte mye av forsker og professor Øyvind Kvello på fagdagen om seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner mot barn. – Du må tro at dette kan skje, sa Kvello. (Foto: An-Magritt Larsen)

– Du må tro at dette kan skje. Du må tro på barn og ungdoms fortellinger. Tro på at de kan være utsatt for mishandling, familievold og seksuelle overgrep. Da er det lettere å ta imot historien!


Det sier forsker og professor Øyvind Kvello til en lydhør forsamling studenter som skal ut i yrker hvor de møter voldsutsatte barn og unge.

Anledningen er egen fagdag for studenter fra profesjonsutdanningene ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), pluss Politihøgskolen, på Oseberg kulturhus i Tønsberg.

Kvello er en av foredragsholderne hvor tema er seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner mot barn. 

– For å være i stand til å se at barna prøver å fortelle oss at de er blitt mishandlet eller misbrukt, må vi tro på at barn kan utsettes for slikt. Hvis vi ikke tror det, vil vi heller ikke oppdage det, ikke engang når barnet står der fremfor oss, sier Kvello.

LES OM BAKGRUNNEN: Skal styrke samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet 

Mange kjenner ikke lovverket godt nok

Mange barn og unge i Norge utsettes for vold og overgrep uten at noen klarer å oppdage det. Kvello er opptatt av tidlig innsats og har skrevet flere forskningsartikler om barn i risiko og skadelige omsorgssituasjoner. 

Under fagdagen for studentene på profesjonsutdanningene viste han til internasjonale studier som forteller at mange fagfolk i dag har mangelfull eller feilaktig kunnskap om seksuelle overgrep og vold mot barn. 

Flesteparten av de utsatte barna tør dessuten ikke å fortelle til andre voksne om hva de opplever. Her viste Kvello til en en svensk studie om at kun syv prosent av barn og unge eksponert for vold og mishandling i familien hadde sagt noe til en autoritetsperson. 

Forsker Øyvind Kvello stående i lobbyen på Oseberg Quality Hotel i Tønsberg og ser rett i kamera ved siden politioverbetjent Hanne Kristiansen.

– Det er derfor viktig at studentene som i yrkeslivet kommer til å møte på barn og ungdom som er utsatt for mishandling, familievold og seksuelle overgrep har god nok kunnskap om temaet. På den måten kan de kan være den tillitsfulle voksne som klarer å ta i mot historiene fra barna på en riktig måte, sier Kvello.

USN har en viktig nasjonal rolle i arbeidet med å få på plass basiskompetanse som kan være felles for lærerstudenter, barnehagelærerstudenter, politistudenter og fremtidige helsearbeidere. 

LES MER HER: Bedre undervisningsopplegg om vold og overgrep mot barn

Sprer nakenbilder på nett

Undervisningsopplegget skal bidra til at studentene får kunnskap og kompetanse om vold og overgrep mot barn og unge. De skal lære å samhandle allerede mens de er under utdanning slik at terskelen blir lavere for å samarbeide når de kommer ut i yrket.

– Et dystert og kjempeviktig tema som vi må lære mer om. Når vi skal ut i yrkeslivet, må vi som fagpersoner være den barna får tillit til slik at de tør å åpne seg og fortelle. Og at vi vet hvordan vi kan hjelpe, sier barnehagelærerstudentene Caroline Harkins og Kjetil André Fon Østby, som synes fagdagen var nyttig. 

Barnehagelærerstudentene Caroline og Kjetil står og ser rett i kamera.

Politioverbetjent Hanne Andreassen fra Kripos foreleste for studentene om internettrelaterte overgrep, deling av nakenbilder og seksuell utpressing. 

– Handlingene er like ulovlig selv om de har skjedd over internett, presiserte Andreassen.

Politiet har sett mange saker der ungdom sender et nakenbilde til noen de stoler på, men bildet likevel spres videre.

– Barn og unge bruker mobiltelefoner og apper som legger til rette for å ta og dele bilder og videoer. Dessverre er det mange som tar og sprer seksualiserte bilder og videoer av seg selv og av andre. Delingen er en stor påkjenning for den det spres nakenbilder av, sa Andreassen.

Nærbilde av sykepleierstudentene Maya og Benedikte som smiler til kamera.

Forsker Kari Stefansen i Seksjon for ungdomsforskning ved Oslomet var også invitert som foredragsholder på fagdagen. Hun forklarte hvordan forskerne går frem i selve forskningsarbeidet og hva som foregår når ungdom utsettes for seksuell vold.

– Én studie er ikke fasit. For å si noe om et fenomen, må dere dra inn flere studier, sa Stefansen til studentene.

LES MER: Vold i nære relasjoner (politiet.no)

Mistenker du vold mot barn? 

Hvis du får vite gjennom jobben at barn eller ungdom er vitne til vold, eller du mistenker at barn eller ungdom blir utsatt for vold og trusler, har du plikt til å melde fra.

Å stoppe vold opphever taushetsplikten. Du kan også ringe politiet eller barnevernet for råd og veiledning.