USN-studentene imponerer

I pandemiåret 2020 produserte USN studenter både samlet sett og i gjennomsnitt flere studiepoeng per student enn tidligere år. Her har lærerstudent Anders Bakke inntatt hjemmekontoret.
I pandemiåret 2020 produserte USN studenter både samlet sett og i gjennomsnitt flere studiepoeng per student enn tidligere år. Her har lærerstudent Anders Bakke inntatt hjemmekontoret.

Mens landet var i en pandemi og alle landets studenter måtte innta hjemmekontoret, klarte USNs studenter å produsere flere studiepoeng enn noensinne og flere fikk toppkarakteren A og B.


15. februar offentliggjorde NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) studiepoengproduksjonen for landets universiteter og høgskoler for 2020. Der kom det frem at USNs studenter har økt studiepoengproduksjonen fra 308 760 poeng i 2019, til 329 520 totalt poeng i 2020. Det er en økning på hele 20 760 studiepoeng.

– Det er rett og slett imponerende. I en veldig krevende tid har studentene klart å holde fokus og konsentrert seg om studiene, sier Ingvild Marheim Larsen, som er viserektor for utdanning.

Hun gir også honnør til alle ansatte som har lagt mye arbeid i å tilby god undervisning og veiledning fra hjemmekontor.   

Studiepoeng får man ved å fullføre og bestå emner i studiet, og ett år med fulltidstudier gir 60 studiepoeng. Hver student på USN produserte i gjennomsnitt 43,03 studiepoeng i 2020, mot 41,93 studiepoeng i 2019.

LES OGSÅ: Lærerstudenter i det digitale klasserommet

Flere toppkarakterer og færre stryk

Og ikke nok med det. Også karakterene gikk den riktige veien, slik som det har gjort i resten av landet. Mens 11,75% USN-studenter fikk karakteren A i 2019 fikk nå 12,69% karakteren A i 2020. Også karakteren B hadde en økning på nær 1%, der 23,88% av studenter fikk karakteren B i 2019, mens det tilsvarende tallet for 2020 var 24,97%.

DBH- statistikken viser at strykprosenten ved USN gikk ned fra 10,37% i 2019 til 8,62% i 2020.

– Dette er gledelige resultater. Svært mange eksamener ble gjort om til hjemmeeksamener, og vi vet at mange studenter liker denne evalueringsformen godt. Det var også flere som møtte fram, digitalt, på eksamensdagen i år enn det som er vanlig, sier Marheim Larsen.

LES OGSÅ: USN klarte overgangen til digital undervisning ganske bra, mener studentene

Trivsel-tiltak utover våren

Vårsemesteret er godt i gang. De aller fleste USN-studentene får nå noe undervisning på campus, men det er fortsatt mye digital undervisning også. Både studenter og ansatte melder om at de er slitne, og at det er tungt å leve med smittevernrestriksjoner over så lang tid.

– Vi arbeider hardt for å gjøre studietilværelsen så god som mulig for studentene, både faglig og sosialt. Derfor setter vi i gang flere tiltak for USN-studentene ut over våren. Vi ønsker å bidra til trivsel, både på campus og på studenthybelen, sier viserektor Ingvild Marheim Larsen.