- Vi har utfordringer som vi tar på alvor

Nærmere 2300 USN-studenter har svart på den landsomfattende undersøkelsen om studenters helse og trivsel.
Nærmere 2300 USN-studenter har svart på den landsomfattende undersøkelsen om studenters helse og trivsel.

Resultatene fra den landsomfattende undersøkelsen om studentenes fysiske og psykiske helse er klare: - Utfordringer som befolkningen sliter med speiler seg også hos oss, sier viserektor for utdanning ved USN Halvor Austenå.


I dag ble tallene fra SHoT-undersøkelsen offentliggjort. SHoT er Norges største undersøkelse om studentenes fysiske og psykiske helse og trivsel, og over 50.000 studenter har deltatt i undersøkelsen.

Hovedfunnene fra undersøkelsen er at 76 % av landets studenter er fornøyd med studiebyen sin. 88% opplever at de har blitt godt tatt imot på sitt studieprogram og 79 % av studentene opplever at de har god eller svært god helse. Men det er også en skyggeside. Det har vært en betydelig økning i rapporterte psykiske plager fra 2010-undersøkelsen og frem til i dag. Omfanget at selvskading og selvmordstanker er høyt hos studentene og 1 av 3 studenter føler seg ensomme.

Behov for en førstelinjetjeneste

På en del områder i undersøkelsen ligger USN på landsgjennomsnittet, mens det er andre områder der USN ligger svakere enn det nasjonale snittet.

- Vårt mandat er å løfte flere inn i høyere utdanning, men de problemene som samfunnet må hanskes med har også blitt et utfordring for oss. Jeg tror vi må se på hvordan vi som utdanningsinstitusjon sammen med gode offentlige og andre samarbeidspartnere kan møte dette, sier viserektor for utdanning ved USN Halvor Austenå.

Universitetet vil sette ned en arbeidsgruppe ved USN der Studentdemokratiet, Studentsamskipnaden og USNs ulike tjenestetilbud ser på utfordringer, og løsninger på disse.

- Vi ser at det er variasjoner både på fakulteter og campuser.  Nå må vi bruke tiden fremover til å analysere tallene grundig for å kunne finne årsaker og vurdere tiltak. Studentenes trivsel og helse er noe vi selvsagt er opptatt av og deres helse er avgjørende for at de lykkes og gjennomfører studiene. Vi har utfordringer som vi tar på alvor, sier Austenå.

LES OGSÅ: Ensomhet brer om seg blant studenter 

Skal ta tak i SHoT-resultatene.
Kontinuerlig arbeid med studentenes trivsel

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) tilrettelegger så studentene ved USN skal oppleve trygghet og trivsel i livet rundt studiene. I dag har USN rundt 18.000 studenter fordelt på åtte campuser, cirka 2000 nett- og samlingsbaserte studenter.

- Vi jobber kontinuerlig med å legge til rette og å være en støtte for studentene. SSN har samtaleterapeuter på alle campus, og styrket helsetjenesten i sommer ved å ansette den første av flere psykologer. Vi ønsker å ha et apparat som kan gi studentene støtte til livsmestring. Mange er i en sårbar situasjon, de har kanskje flyttet hjemmefra for første gang og skal håndtere både å ta ansvar for egen økonomi, helse og krevende studier, sier administrerende direktør i Studentsamskipnaden, Hans Erik Stormoen.

- Fremover nå må vi se på enda flere tiltak for å hjelpe studentene til selv å kunne håndtere sin egen studiehverdag. For oss er det viktig å sette studentene i stand til å løse mange av utfordringene som undersøkelsen tar opp. Fadderuken og mottagelsen av nye studenter er eksempler på en oppgave som ikke vi hadde klart å løse uten studentenes innsats.

LES OGSÅ: Sørøst med student-app mot ensomhet


2289 USN-studenter deltatt

SHoT-undersøkelen har blitt gjennomført i 2010 og 2014. Ikke alle utdanningsinstitusjoner er med i undersøkelsen som er besvart av heltidsstudenter både i Norge og i utlandet som er under 35 år med norsk statsborgerskap. Ved USN har 2289 studenter svart på undersøkelsen.

Det er Folkehelseinstituttet som har gjennomført undersøkelsen og analysert resultatene i 2018 på oppdrag fra studentsamskipnadene SitSiO, og Sammen. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 6. februar til 3. april 2018. 

- Ved å være med på denne undersøkelsen så synliggjør vi utfordringene som sektoren og vi sliter med. Det er et bevisst valg, sier Austenå.