Vi skal gi studentene en god start!

Fadderstyrene.foto
Fadderstyrene ved USN er klare til å hjelpe fadderne til å gjøre en god jobb og være gode forbilder.

Oppstart av studiene er et viktig moment både for USN og ikke minst studentene. De første dagene er spesielt viktig for å sosialiseres og få avklart forventninger. Derfor samlet fadderstyrene ved USN seg i dag for å skape en positiv, hyggelig, sosial og trygg start for årets studenter.


Viserektor for utdanning og studiekvalitet, Halvor Austenå, innledet dagens samling, og er tydelig på at de første dagene ved studiene er viktige. 

- Som student har du en stor fordel av å være en del av noe større. Om man opplever en god studiestart så vil vi kunne redusere ensomhet blant studenter og inkludere flere i et større fellesskap. Fadderne vil ha en viktig rolle helt fra starten av.

- Vi ønsker å gjøre det vi kan for at årets studenter skal ha en god opplevelse av USN. Dette vil også være en historisk studiestart i og med at vi blir et universitet. Derfor vil vi gjøre en stor innsats for at årets nye studenter sitter igjen med en god opplevelse, sier Austenå. 

Cathrine Eyde, som arrangerer samlingen, ønsker at fadderne skal være godt forberedt til å ta imot årets nye studenter.

- Vi skal hjelpe fadderne til å gjøre en god jobb, sier hun. Dette er første året fadderstyrene samles, og vi har tro på at det vil kunne sette tydeligere rammer og vilkår på hva det betyr å være en fadder. 

Vi ønsker å skape en positiv, hyggelig, sosial og trygg start for årets studenter.

Ønsker at fadderne også skal ha en god opplevelse

USNs mer enn 600 faddere vil i år ta i mot vårens nye studenter. Helgi Simonsen har selv vært fadder i to år og sitter nå i fadderstyret ved campus Bø for å sikre at fadderne får god opplæring før de tar imot studentene. Han ønsker å formidle og engasjere fadderne slik at de også får en god opplevelse. Simonsen studerer selv bachelor i natur og miljø ved Campus Bø, er ordensansvarlig i fadderstyret og arrangerer rebusløpet ved studieoppstart i ved campusen.

Simonsen mener at selv om det ikke er en veldig stort campus, er det viktig at man blir kjent og får noen nye og gode venner ved studiestarten. Hans råd til førsteårsstudenter er å ta initiativ og stille spørsmål. Simonsen er selv fra Færøyene og mener nordmenn generelt er for dårlige til å stille spørsmål.

– I tillegg til å vise initiativ er det viktig å stille til undervisning, sier han.

Helgi Simonsen sitter i fadderstyret ved Campus Bø.

Gode forbilder

Styreleder i fadderstyret ved Campus Notodden, Camilla Rønnevik og nestleder i fadderstyret ved Notodden, Marie Solbakke Tykhelle, er glade for at de samles før de selv skal lære opp deres faddere i å være gode forbilder. De føler begge på at de har ansvar for fadderne og at det er viktig å være et godt forbilde. Marie var selv fadder i fjor og sier hun nesten ikke drakk salv, for å vise at det er lov å ikke drikke under studiestart.

Camilla og Marie har noen gode råd å komme med til nye studenter også. 

- Bli med på det du har anledning til. De ønsker å inkludere alle og hjelpe de som ser litt redde og nervøse ut fra starten. Omsorg er også en viktig del av fadderoppgaven, sier de.

Marie Solbakken, styreleder i Fadderstyret ved Campus Notodden og Camilla Rønnevik, nestleder Fadderstyret ved Campus Notodden.

Under dagens fadderstyresamling er det viktige temaer som gjennomgås for at studentene skal få en god opplevelse fra første skoledag. 

Eli Staalesen, leder av studenthelsetjenesten ved SiA, fortalte hvor viktig det er å kjenne til sine egne grenser. Hun diskuterte tabubelagte temaer med fadderstyrene, som seksualitet og trakassering, og påpekte at de aller fleste trakasseringer skjer i forbindelse med alkohol.

- Om man først skal drikke er det viktig å ikke ødelegge neste dag eller utsette seg selv for noe uheldig. Vær en "kjernekar" og ikke drikk mer enn lykkepromillen, så får man en bedre start på studietiden. For å forebygge uønskede hendelser anbefales sikresiden.no, dette er også en side hvor faddere og studenter kan finne nødinformasjon om en ulykke skulle ramme. 

Fadderstyrene ved USN er klare for å gi nye studenter tidenes fadderuke, sammen med over 600 faddere!

Fadderstyrene ved USN

Fadderstyrene er representert på USNs åtte campus. 

Fadderstyrene har som hovedoppgave å lære opp fadderne på de ulike campusene slik at nye studenter får en god opplevelse av studiestarten.

Fadderprogram

Se program for studiestart ved USN.